Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Bojko"

Gronkowce koagulazo-ujemne w żywności czy to powód do zmartwień?


  Gronkowce, poza obecnością na skórze oraz błonach śluzowych ludzi i zwierząt stalocieplnych, są często izolowane z prób ziemi, wody, powietrza i różnego typu żywności. Rodzaj Staphylococcus liczy obecnie 47 gatunków i 23 podgatunki. Obejmuje gatunki chorobotwórcze i niechorobotwórcze dla człowieka i/lub zwierząt. Chorobotwórczość jest łączona ze zdolnością szczepu do ścinania osocza krwi i produkcji enterotoksyn. Na podstawie zdolności do ścinania osocza krwi gronkowce są umownie dzielone na koagulazo-dodatnie (CPS - coagulase-positive staphylococci) - chorobotwórcze oraz koagulazo-ujemne (CNS) - niechorobotwórcze. Przy podobnych źródłach obecności CPS i CNS w żywności oraz możliwej zmienności cech szczepów, takich jak np. zdolność do produkcji enterotoksyn, koagulazy, wrażliwość na antybiotyki, zagrożenie dla zdrowia konsumenta mogą także stanowić potencjalnie toksynotwórcze i/lub antybiotykooporne szczepy CNS. Rodzaj Staphylococcus wchodzący w skład rodziny Staphylococcaceae rzędu Bacillales, klasy Bacilli, gromady Firmicutes liczy obecnie 47 gatunków i 23 podgatunki [13]. Te Gram-dodatnie, nieruchliwe, względnie beztlenowe, mezofilne, niewytwarzające spor ziarniaki o średnicy komórki 0,5-1,5 μm stanowią składową fizjologicznej flory bakteryjnej ludzi i zwierząt stałocieplnych. Poza obecnością na skórze oraz błonach śluzowych ludzi i zwierząt, gronkowce izolowano z prób ziemi, wody, powietrza oraz różnego typu żywności [9, 38]. Cechami łączonymi z chorobotwórczością jest zdolność szczepów do ścinania osocza krwi i produkcji enterotoksyn. Zdolność do ścinania osocza krwi stanowi umowne kryterium podziału gronkowców na koagulazo-dodatnie (CPS - coagulase-positive staphylococci) - szczepy o znaczeniu klinicznym oraz koagulazo-ujemne (CNS - coagulase-negative staphylococci) - bez takiego znaczenia (tabela) [33, 38]. Wyjątkiem są S. hyicus i S. agnetis, których zdolność do wytwarzania koagulazy zależy od szczepu i/lub cz[...]

 Strona 1