Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Daria Remisz"

Dezynfekcja w magazynach muzealnych i bibliotecznych metodą jonizacji fotokatalitycznej


  Zbiory przechowywane w pomieszczeniach bibliotecznych i muzealnych w nieodpowiednich warunkach mikroklimatu mogą stać się doskonałym środowiskiem dla wzrostu drobnoustrojów oraz zagrożeniem dla zabytków oraz pracowników. Zapobieganie wysokiemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu polega m.in. na okresowej dezynfekcji zbiorów oraz pomieszczeń je gromadzących. Zaproponowana przez autorów metoda dezynfekcji polega na jonizacji fotokatalitycznej. Badania przeprowadzone w magazynach bibliotecznych i muzealnych wykazały niskie zanieczyszczenie bakteryjne (w powietrzu 5,7×101-6,9×102 jtk/m3, na powierzchniach 7,0×101-2,6×102 jtk/100cm2), ale wyższą liczebność grzybów (w powietrzu 3,7×102-3,9×104 jtk/m3, na powierzchniach 1,4×102 - 4,0×102 jtk/100cm2). Dezynfekcja metodą fotokatalitycznej jonizacji poprawiła stan higieniczny powietrza i powierzchni dzięki redukcji liczby drobnoustrojów w zakresie od 23,3 do 99,6% w zależności od rodzaju drobnoustrojów oraz badanego pomieszczenia. Opisywana metoda dezynfekcji skutecznie eliminuje bakterie i grzyby oraz efektywnie ogranicza liczbę drobnoustrojów w powietrzu oraz na powierzchniach. Stwierdzono, że drobnoustrojami opornymi na ten sposób dezynfekcji są grzyby z rodzaju Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Acremonium, Rhodotorula oraz bakterie Brevundimonas vesicularis i promieniowce, natomiast wrażliwe są grzyby z rodzaju Botrytis, Mucor, Alternaria, a także bakterie Sphingomonas paucimobilis, Kocuria kristinae, Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus megaterium, Bacillus sp. Stwierdzono, iż wilgotność względna powietrza nieprzekraczająca 50% pozwala na zadawalający stopień redukcji drobnoustrojów w pomieszczeniach (do 99,6% liczby grzybów i do 91,5% bakterii). Fakt, iż jonizacja fotokatalityczna może pracować w układzie ciągłym i jest bezpieczna dla pracowników, daje jej wartość aplikacyjną. Słowa kluczowe: dezynfekcja, jonizacja fotokatalityczna, mikroorganizmy, muzeum, biblioteka His[...]

 Strona 1