Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA KACZOREK"

Propozycja algorytmu wspomagającego projektowanie siłownika liniowego DOI:10.15199/148.2018.2.2


  Projektowanie elementów maszyn w wielu przypadkach można zapisać formalnie w postaci algorytmu. Po przyjęciu wstępnych założeń, zdefiniowanych przez warunki pracy urządzenia, ustalane są podstawowe dane niezbędne do wykonania etapu obliczeń inżynierskich. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzane są dodatkowe modyfikacje w celu spełnienia wszystkich przyjętych na wstępie kryteriów, a następnie weryfikacja wyników. Motywacją do podjęcia tematyki pracy było usprawnienie procesu projektowania elementów siłownika liniowego podatnych na wyboczenie. Algorytm został opracowany na potrzeby działalności Koła Naukowego BekkerTeam, którego głównym projektem jest skonstruowanie łazika marsjańskiego. Jednym z założeń projektu jest wykonanie siłowników liniowych w konstrukcji zawieszenia pojazdu. Aplikacja wspomagająca obliczenia inżynierskie w znacznym stopniu ułatwiłaby prace nad pojazdem. Wprowadzona do algorytmu obliczeniowego siłownika modyfikacja pozwoli precyzyjniej określić wartość wymiarów elementów, co umożliwi zmniejszenie ich masy. Podczas wykonywania pracy założono wykorzystanie podstawowych zasad wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn. Co więcej, autor postawił sobie za zadanie utrzymanie prostej budowy aplikacji oraz zastosowanie uniwersalnego i łatwo dostępnego narzędzia do obliczeń, jakim jest środowisko Google. Docelowo aplikacja ma generować model mechanizmu w programie CAD. Model liniowo-sprężysty mechanizmu roboczego siłownika Siłowniki liniowe są obiektami podatnymi na różnego rodzaju negatywne zjawiska. Podstawowym i najważniejszym z nich jest efekt wyboczenia. Polega on na gwałtownym przejściu od jednej postaci deformacji osiowo ściskanego pręta, do jakościowo innej deformacji, w której linia środków przekrojów pręta ulega zmianie, dla materiałów jest to zginanie [1]. Zjawisko to powod[...]

 Strona 1