Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy SZUTKOWSKI"

Porównanie dwóch metod pomiaru mocy strat własnych licznika energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2016.12.57

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano porównanie dwóch metod pomiaru mocy strat własnych liczników energii elektrycznej. Jedną z porównywanych metod jest metoda bezpośredniego pomiaru mocy za pomocą zmodernizowanego licznika wzorcowego typu RD-22 opracowana i stosowana w Głównym Urzędzie Miar. Drugą metodą jest metoda opracowana w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej. Obiektami pomiarów były zarówno klasyczne liczniki indukcyjne jak i liczniki statyczne bez modemów komunikacyjnych. Abstract. The article presents the comparison of two methods of measuring losses power of their own energy meters. One of the compared method is a method direct measurement power by the modernized standard meter model RD-22, developed and used in the Central Office of Measures. The second method is a method developed by the laboratory in the Institute of Metrology, Electronics and Automation Silesian University of Technology. The objects for power measurement of the own losses were classic electromechanical energy meters and the static energy meters without communication modems. (Comparison of methods of testing of power losses of electricity meters). Słowa kluczowe: prąd AC, moc i energia prądu AC, licznik energii elektrycznej prądu AC Keywords: AC current, AC power and energy, AC electricity meter Wstęp Każdy licznik do pomiaru energii elektrycznej, tak jak każde urządzenie elektroniczne dla swojego poprawnego działania pobiera pewną moc własną, tak zwaną moc strat własnych nazywaną również mocą konsumpcyjną licznika. Pomiar mocy strat własnych pobieranej przez obwody prądowe i obwody napięciowe licznika, jest jednym z pomiarów wykonywanych podczas badań liczników energii elektrycznej do oceny na zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29.0[...]

Bilateralne porównanie termicznych wzorców napięcia przemiennego DOI:10.15199/48.2018.11.15

Czytaj za darmo! »

Porównania wzorców, utrzymywanych w różnych laboratoriach, pozwalają, między innymi, na wykrycie ich błędów systematycznych. W 2018 roku dokonano w Laboratorium Wzorców AC-DC Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEIA) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach porównania termicznego przetwornika wartości skutecznej (TPWS) o nominalnym napięciu wejściowym 2 V, wchodzącego w skład państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar (GUM) w Warszawie z pierwotnym wzorcem o nominalnym napięciu wejściowym 3 V, zbudowanym i utrzymywanym w KMEiA. Jednym z celów przedstawionego w niniejszym artykule porównania było sprawdzenie możliwości wyeliminowania konieczności wzorcowania polskiego państwowego wzorca jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego w zagranicznym narodowym instytucie metrologicznym (ang. National Measurement Institute, NMI). Byłoby to możliwe, gdyby opracowany w KMEIA wzorzec pierwotny został uznany za wzorzec państwowy, który byłby nadzorowany i utrzymywany przez GUM we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej lub gdyby Laboratorium Wzorców AC-DC KMEiA uzyskało status Instytucji Desygnowanej (ang. Designated Institution, DI). Wzorzec utrzymywany w GUM W skład państwowego wzorca napięcia elektrycznego przemiennego, utrzymywanego w GUM, wchodzi między innymi komercyjny zestaw termicznych przetworników wartości skutecznej (TPWS) Holt Model 11 (Rys. 1). Zestaw ten składa się z zestawu trzech jednozłączowych TPWS o różnych nominalnych prądach wejściowych (2,5 mA; 5 mA i 10 mA) oraz szeregu rezystorów szeregowych (zakresowych), umożliwiających rozszerzenie nominalnego napięcia wejściowego przetworników od około 0,5 V do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz. W odróżnieniu od wzorca pierwotnego KMEiA, wzorce Holt Model 11 nie są wzorcami liczalnymi i wymagają cyklicznej kalibracji względem wzo[...]

 Strona 1