Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ KOPERWAS"

Porównanie metod energetycznej oceny systemów chłodzenia budynków DOI:10.15199/9.2916.6.7


  Porównano dwie metody energetycznej oceny systemu chłodzenia budynku: metodę proponowaną w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynków oraz metodę kombinowaną, opartą na obliczeniach w interwale godzinowym. Porównanie wykazało znaczące różnice w prognozowanym zapotrzebowaniu na energię przez system chłodzenia budynku. Obliczenia przeprowadzono na przykładzie projektu dużego budynku biurowego.1. Wstęp Ocena energetyczna budynków jest wynikiem ciągłego dążenia do poprawy efektywności energetycznej, a więc minimalizacji zużycia energii przez budynek. Dyrektywa 2010/31/UE wymaga, aby do końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki spełniały warunki niemal zerowego zużycia energii. Ze względu na rosnące wymagania, co do współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych oraz dążenia do zmniejszania strat ciepła na wentylację, maleje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Z tego powodu celowa jest ocena zużycia energii do chłodzenia, która stanowi istotny składnik bilansu energii. Podstawowym problemem w ocenie zużycia energii do chłodzenia jest oszacowanie sezonowego zapotrzebowania na chłód oraz energię zewnętrzną zużywaną przez urządzenie chłodnicze. Trudności w oszacowaniu zużycia energii napędowej spowodowane są zmieniającymi się w czasie obciążeniami chłodniczymi oraz chwilowym wskaźnikiem efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego. Jedną z możliwości oszacowania zapotrzebowania na energię końcową do chłodzenia jest metodyka zaprezentowana w Rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej [7]. Sposób obliczeń proponowany w przedstawionym dokumencie opiera się na obliczeniach prowadzonych w interwałach miesięcznych i w znacznej mierze odwołuje się do normy dotyczącej obliczeń energetycznych [3]. Podstawowymi cechami metody miesięcznej są: prostota, przejrzystość, powtarzalność obliczeń oraz dostosowanie sposobu obliczeń do potrzeb osób w[...]

Zastosowanie metod przyrostowych w wykonaniu prototypu turbiny wiatrowej o zmiennej geometrii DOI:10.15199/148.2018.11.2


  Uzależnienie społeczeństwa od energii elektrycznej, która zapewnia komfort oraz uczucie bezpieczeństwa, jest obecnie zwyczajnym zjawiskiem. Ciągły rozwój cywilizacji wymusza wzrost zapotrzebowania na prąd. Od kilkunastu lat zauważalny jest wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii - w tym również w energię wiatrową. W 2014 r. energia elektryczna pochodząca od energii wiatru stanowiła 72,5% odnawialnych źródeł energii funkcjonujących w Polsce. Wykorzystanie tej energii jest podstawą różnorodnych projektów, takich jak: przydomowe kilkusetwatowe turbiny poziome pozwalające na zasilanie podstawowych urządzeń domowych, jak również małe turbiny o pionowej osi obrotu zasilające mini- i mikrourządzenia akumulatorowe (smartfony, power banki itp.). Założenia projektu Zaprojektowane i wykonane z użyciem metod przyrostowych urządzenie ma za zadanie wytwarzać energię elektryczną z energii wiatrowej w celu zasilenia drobnych urządzeń, takich jak telefon komórkowy, tablet, power- bank itp. Zastosowanie układu Step-down pozwoli na ustabilizowanie napięcia do wartości 5 V. Takie ur[...]

Zastosowanie metod RP jako uzupełnienie systemów CAD w procesie projektowania plotera CNC DOI:10.15199/148.2018.11.7


  Stosowanie technologii druku przestrzennego, jako uzupełnienia komputerowo wspomaganego projektowania, pozwala na wydajniejsze przeprowadzenie procesu projektowania. Technologia ta umożliwia stosunkowo szybkie i tanie wykonanie prototypów projektowanych elementów. Wykorzystana technologia FFF została wybrana ze względu na dostępność urządzeń oraz relatywnie niski koszt materiału eksploatacyjnego i procesu wytwarzania. W porównaniu z obróbka ubytkową na maszynach CNC jest ona bardziej ekonomiczna. Ponadto, wykonanie elementów rzeczywistych pozwala na przeanalizowanie konstrukcji pod wieloma względami trudnych do zasymulowania w środowisku komputerowym. Elementy wykonane w procesie druku 3D pozwoliły na przeprowadzenie testów na rzeczywistym układzie urządzenia oraz wprowadzenie zmian do koncepcji plotera. Pozwoliło to na wykonanie podzespołów w docelowych technologiach. Współpraca pomiędzy procesami w projektowaniu Projekt opierał się na połączeniu współpracy systemów CAD, które są podstawą do współczesnego procesu projektowania. Potrafią w znacznym stopniu wspomagać pracę projektanta czy też konstruktora. Główną ich zaletą jest wykorzystywanie metod i środków informatycznych, które pozwalają na wizualizację oraz symulację tworzonych obiektów. Uzupełnieniem etapu projektowania wirtualnego było wykorzystanie metod Rapid Prototypying. Znane są one również pod nazwą metody szybkiego prototypowania i odnoszą się często do technologii popularnie zwanej drukiem 3D. Zawierają w sobie techniki, których działanie opiera się na wytwarzaniu przedmiotów w procesie przyrostowym. Wykorzystują one, między innymi, modele trójwymiarowe utw[...]

 Strona 1