Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Brodzik"

Kuszący zapach nowego auta


  W ostatnim czasie Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. znacząco zwiększył swoje możliwości w zakresie analizy emisji substancji lotnych z materiałów. Wysoko wykwalifikowana kadra wykorzystująca najnowocześniejszą, niejednokrotnie unikatową w skali Polski, aparaturę badawczą i pomiarową realizuje badania związane z emisją lotnych związków organicznych, w tym szkodliwych, z szerokiej gamy materiałów wykorzystywanych w motoryzacji, elementów wyposażenia kabin i kompletnych samochodów.Walka producentów samochodów o klienta toczy się na wielu płaszczyznach. Ogromny nacisk kładziony jest na rozwój jednostek napędowych, tak aby coraz lepszym osiągom towarzyszyła jak najmniejsza konsumpcja paliwa i jak najmniejsza emisja spalin. Równolegle do rozwoju układów mechanicznych zmienia się wygląd samochodów, tak aby coraz bardzie atrakcyjne formy przyciągały coraz większe rzesze klientów. Wyposażenie kabiny samochodu staje się z każdą nową generacją danego modelu coraz bogatsze. Układy zapewniające bezpieczeństwo dostępne początkowo jedynie w samochodach klasy premium z biegiem czasu trafiają do najtańszych oferowanych modeli. Pomimo wszystkich dynamicznych zmian obserwowanych w motoryzacji istnieją jeszcze oprócz czysto technicznych i wizualnych cech produktu, cechy niejednokrotnie wymykające się świadomej ocenie klienta. Jedną z takich cech jest zapach nowego samochodu. Skąd pochodzi ten zapach, dlaczego z biegiem czasu zmienia się i maleje jego intensywność? Zapach nowego samochodu jest wynikiem wydzielania się różnych lotnych związków chemicznych z materiałów wyposażenia obecnych w kabinie. Emisja substancji lotnych nieodłącznie towarzyszy materiałom syntetycznym, bez względu na to czy będą to materiały twarde jak poliamidy czy miękkie jak pianki poliuretanowe wykorzystywane do produkcji foteli samochodowych. Emisja z poszczególnych materiałów i elementów różni się zarówno pod względem rodzaju wydzielanych związków, jak i [...]

Wykorzystanie metod mikroskopowych w ustalaniu przyczyn usterek DOI:


  Na przestrzeni dziejów ludzkość w swojej pomysłowej naturze nauczyła się wykonywać przedmioty codziennego użytku, aby uczynić swoje życie komfortowym. Niestety owoce ludzkich rąk obarczone są niedoskonałościami prowadzącymi do usterek, których przyczyny mogą leżeć na różnych etapach: konstrukcyjnym, produkcyjnym bądź użytkowania. Projektowanie niedostosowane do potrzeb zastosowania, błędny dobór materiałów czy technologii wykonania, wykorzystanie wadliwych materiałów, wady lub uszkodzenia pochodzące z procesów produkcyjnych, nieodpowiednie przechowywanie, niewłaściwe użytkowanie lub po prostu wyeksploatowanie - w każdym z wymienionych przypadków przedmiot może utracić część funkcjonalności, a w drastycznych przypadkach nawet stać się całkowicie bezużytecznym.usterek. W dalszej części artykułu przedstawiono przykłady analiz, których zakończenie bez opisanego zestawu byłoby bardzo trudne, jeśli nie całkowicie niemożliwe. Podczas ustalania przyczyny problemu z wkręceniem śruby stwierdzono, że gwint uległ zniszczeniu, a na dnie otworu gwintowego znajduje się fragment narzędzia gwintującego. Podjęto zatem kroki w celu ustalenia pochodzenia blokującego fragmentu poprzez porównanie go zdobyta w tym procesie wiedza dotycząca cech badanego detalu i ich wpływu na niezawodność, przydatna w analizie analogicznych usterek. W celu wskazania przyczyny usterki należy zatem dokładnie zapoznać się z warunkami powstawania obiektu, założeniami konstruktora i wymaganiami obowiązujących norm, a następnie sprawdzić, czy obiekt badań spełnia wszystkie obostrzenia. Potem konieczne jest ustalenie, czy warunki eksploatacji odpowiadały założonym, a przy okazji, czy nie wystąpiły dodatkowe czynniki mogące negatywnie wpłynąć na stan produktu, a jeśli ta,k to przeanalizować, jaki był ten wpływ na powstanie usterki. Biorąc pod uwagę sporządzone ustalenia, wykorzystuje się wiele narzędzi badawczych, pozwalających wydobyć z obiektu ślady prowadzące do p[...]

 Strona 1