Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BOGUMIŁ CHILIŃSKI"

Propozycja modelu wału korbowego uwzględniającego sprzężenie giętno-skrętne drgań DOI:10.15199/148.2017.4.6


  Artykuł przedstawia propozycję modelu wału korbowego uwzględniającego sprzężenie giętno-skrętne drgań. W większości publikacji występuje podejście, w którym pomija się to zjawisko. Autorzy wykorzystując zmodyfikowany model, przedstawiają wpływ sprzężenia giętno-skrętnego na układ korbowy. Na wstępie artykułu omówiono drgania wału korbowego wymuszane przez siły gazowe, a następnie przedstawiono propozycję modelu układu korbowego. Kolejne rozdziały przedstawiają sposób wyznaczania równań ruchu przyjętego modelu. Na ich podstawie przeprowadzono symulacje numeryczne i omówiono wpływ drgań skrętnych na drgania giętne. Całość podsumowano wnioskami oraz omówieniem możliwości wykorzystania wyników. Słowa kluczowe: siła gazowa, wał korbowy, sprzężenie giętno-skrętne drgań.Korbowe silniki tłokowe stanowią podstawę współczesnej techniki. Większość powszechnie stosowanych urządzeń jest nimi napędzana. Mnogość rozwiązań wykorzystywanych w praktycznych aplikacjach powoduje, że tworzą one bardzo rozległą dziedzinę wiedzy. Pomimo bardzo wielu zastosowań oraz typów konstrukcji wspólnym elementem pozostaje układ korbowy. Dlatego też ważną kwestią jest sposób zamodelowania rozpatrywanego obiektu w taki sposób, aby jak najlepiej reprezentował on dynamikę rzeczywistego elementu. W silnikach korbowych spalana dawka paliwa wytwarza odpowiednio duże [...]

Prototyp i badania parametrów dynamicznych drukarki 3D z obrotowym stołem DOI:10.15199/148.2018.1.1


  Metody przyrostowe na przełomie ostatnich lat stały się bardzo popularne w szeroko pojętej inżynierii. Znalazły przede wszystkim zastosowanie w prototypowaniu, przygotowywaniu modeli lub demonstratorów ze względu na relatywnie krótki czas obróbki i brak większych ograniczeń odnośnie do otrzymywanych geometrii. Ponadto, druk przestrzenny staje się coraz częściej nie tylko metodą szybkiego prototypowania, ale też sposobem otrzymywania gotowych części. Szybki rozwój stosowanych w druku materiałów oraz samych technologii skutkuje powstawaniem coraz to nowszych problemów inżynierskich w tej dziedzinie. Jednym ze słabiej poznanych obszarów jest szeroko rozumiane projektowanie i eksploatacja drukarek 3D. Okazuje się, że większość stosowanych obecnie urządzeń działa na podobnej zasadzie. Najczęściej dysza drukująca (tzw. ekstruder) porusza się wzdłuż osi kartezjańskiego układu współrzędnych. Taka realizacja ruchu roboczego wynika głównie z prostoty sterowania urządzeniem i znajduje pewne uzasadnienie w historii rozwoju druku 3D. Natomiast taki sposób drukowania nie musi odpowiadać drukowanej geometrii. Przekłada się to bezpośrednio na jakość otrzymywanych wyrobów. Dotychczasowe badania prowadzone w tym zakresie dotyczyły głównie określenia dokładności wymiarowej oraz geometrycznej otrzymywanych elementów, wpływu parametrów wydruku na jego dokładność oraz struktury drganiowej drukującej maszyny. Przeprowadzone badania wskazują, że dokładność wykonywanych elementów jest silnie związane z drganiami wytwarzanymi przez urządzenie. Można stwierdzić, że głównymi przyczynami [...]

A proposition of the test stand for investigation of dynamic effects in the rotating systems DOI:10.15199/148.2018.1.5


  Rotating systems have an important role in most machines. They are responsible for the transfer of power from the engine to the final element. They are used in both stationary and mobile applications. In order to study the components of the systems, it is often necessary to make individual test stand that will enable the analysis of dynamic properties of the objects in question. The problems that are often encountered in power transmission systems are due to the difference between the real objects and the used computing models. Actual operating conditions may result in changes in boundary conditions, in relation to values assumed to solve the equations of motion. The change of critical speed that may be destructive for the structure is the most dangerous. The non-collinearity and inclination of the shafts in rotating systems can cause additional dynamic stresses in the shaft, which directly affects the fatigue strength of the components. In addition, this causes malfunction in the machine work, which is directly observed in the disturbance of the machine steady working. Nonsteady operating conditions generate additional resistance, which is not often taken into account when designing whole systems. In addition, this nonsteady conditions have a detrimental effect on the power transmission efficiency of the drive unit. The main aim of the paper is the proposition of the concept of the test stand and preparing numerical model of this system. Based on this it is possible to predict dynamic behavior of investigated shaft and analyse experimental data. The Jeffcott model, which is simply supported shaft with three degrees of freedom, is a commonly accepted dynamic model of machine shafts. The shaft is treated as a spring element and the center of mass is offset eccentrically with respect to the geometry axis of the shaft [1]. Previous studies show only the dynamic behavior of rotors under the influence of forcing their variable [...]

Propozycja algorytmu wspomagającego projektowanie siłownika liniowego DOI:10.15199/148.2018.2.2


  Projektowanie elementów maszyn w wielu przypadkach można zapisać formalnie w postaci algorytmu. Po przyjęciu wstępnych założeń, zdefiniowanych przez warunki pracy urządzenia, ustalane są podstawowe dane niezbędne do wykonania etapu obliczeń inżynierskich. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzane są dodatkowe modyfikacje w celu spełnienia wszystkich przyjętych na wstępie kryteriów, a następnie weryfikacja wyników. Motywacją do podjęcia tematyki pracy było usprawnienie procesu projektowania elementów siłownika liniowego podatnych na wyboczenie. Algorytm został opracowany na potrzeby działalności Koła Naukowego BekkerTeam, którego głównym projektem jest skonstruowanie łazika marsjańskiego. Jednym z założeń projektu jest wykonanie siłowników liniowych w konstrukcji zawieszenia pojazdu. Aplikacja wspomagająca obliczenia inżynierskie w znacznym stopniu ułatwiłaby prace nad pojazdem. Wprowadzona do algorytmu obliczeniowego siłownika modyfikacja pozwoli precyzyjniej określić wartość wymiarów elementów, co umożliwi zmniejszenie ich masy. Podczas wykonywania pracy założono wykorzystanie podstawowych zasad wytrzymałości materiałów oraz podstaw konstrukcji maszyn. Co więcej, autor postawił sobie za zadanie utrzymanie prostej budowy aplikacji oraz zastosowanie uniwersalnego i łatwo dostępnego narzędzia do obliczeń, jakim jest środowisko Google. Docelowo aplikacja ma generować model mechanizmu w programie CAD. Model liniowo-sprężysty mechanizmu roboczego siłownika Siłowniki liniowe są obiektami podatnymi na różnego rodzaju negatywne zjawiska. Podstawowym i najważniejszym z nich jest efekt wyboczenia. Polega on na gwałtownym przejściu od jednej postaci deformacji osiowo ściskanego pręta, do jakościowo innej deformacji, w której linia środków przekrojów pręta ulega zmianie, dla materiałów jest to zginanie [1]. Zjawisko to powod[...]

 Strona 1