Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Jarosz"

Materiały dźwiękochłonne w salach sportowych

Czytaj za darmo! »

Wcelu uzyskania właściwych warunków akustycznych w salach sportowych kluczowe jest zapewnienie w nich odpowiedniej chłonności akustycznej, która zależy od ilości i jakości zainstalowanych w nich materiałów dźwiękochłonnych. Każda powierzchnia pomieszczenia i każdy element jego wyposażenia charakteryzuje się ważonym wskaźnikiem pochłaniania dźwięku αw (jest on wyliczany z pogłosowych współczynników pochłaniania dźwięku αp wyznaczonych dla poszcze[...]

Dobra akustyka w salach lekcyjnych warunkuje komfort ich użytkowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Opublikowanawczerwcu 2015 r. PN-B-02151-4:2015-06 wprowadziła wymagania dotyczące warunków pogłosowych oraz zrozumiałości mowy m.in. sal lekcyjnych w szkołach. Dokument wyznacza 0,6 s jako maksymalny dopuszczalny czas pogłosu w pasmach oktawowych 250 ÷ 8000 Hz. W przypadku klas przeznaczonych do nauczania początkowego lub językowego czas pogłosu w tych pasmach nie powinien przekraczać 0,5 s, a sal przeznaczonych dla osób z niedosłuchem lub innymi [...]

 Strona 1