Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert Borowy"

Zarabiamy wtedy, kiedy maszyny są w ruchu DOI:


  Panie Prezesie, znane są wyniki finansowe Spółki za I kwartał. Jakie płyną z nich wnioski? Pozytywne. Za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku odnotowaliśmy dobre wyniki. Wiadomo natomiast, choć pełnych danych jeszcze nie posiadamy, że drugi kwartał jest pod tym względem słabszy. Należało się jednak tego spodziewać i było to uwzględnione w naszych planach. Złożyło się na to kilka czynników. W tym okresie mieliśmy niekorzystną sytuację na rynku walutowym. Wahania na różnych płaszczyznach były dosyć spore i miało to swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Druga sprawa to postój, jaki mieliśmy w czerwcu. W przypadku maszyny 2 był on wyjątkowo długi ze względu na inwestycje poczynione w tym czasie. Trzeba również pamiętać, że po postoju okres dochodzenia do pełnej funkcjonalności maszyny wymaga określonego czasu. Najważniejsze, że wszystko zaczyna iść we właściwym kierunku i perspektywy na kolejne dwa kwartały są bardziej optymistyczne. Jak radzicie sobie w okresach wakacyjnych. Czy ten element nie powoduje jednak zmniejszenia produkcji, a w konsekwencji nie pogorszy wyników w drugim półroczu? Nie, organizacja pracy została tak dopracowana, żeby okres urlopowy nie miał wpływu na mniejszą wydajność w zakresie produkcji. Tradycyjnie zatrudniamy na czas określony pracowników tymczasowych, którzy uzupełniają niedobory kadrowe. Wyniki finans[...]

Produkcja nie może niszczyć otoczenia - rozmowa z Mariuszm Bartosiakiem, kierownikiem Działu Ochrony Środowiska Arctic Paper Kostrzyn S.A. DOI:


  Niedawno ukazała się 15. edycja raportu środowiskowego EMAS. Do czego służy ten raport i co zawiera? Opisuje działania Arctic Paper Kostrzyn mające na celu zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Myślę, że zwłaszcza wiele mówią wykresy, na podstawie których można prześledzić efekt naszej pracy na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W wielu aspektach są widoczne duże, bardzo pozytywne zmiany. Dodam, że uczestnictwo w systemie ekozarządzania i audytu EMAS pozytywnie motywuje do podejmowania proekologicznych działań. System ten jest dobrowolny, niewiele firm w Polsce w nim uczestniczy, choć dbałość o środowisko naturalne jest oczywiście modna. To dobrze, bo wszyscy powinniśmy dbać o otaczający nas świat. Co zachęca d[...]

Mieliśmy rekordowo niski wskaźnik reklamacji - rozmowa z Dominikiem Darskim ,dyrektorem produkcji w Arctic Paper Kostrzyn DOI:


  Panie Dyrektorze, co pod pojęciem "produkcja" rozumie się w Arctic Paper Kostrzyn? Jest to kilka składowych. W pierwszej kolejności musimy przygotować surowce włókniste do procesu technologicznego. Następnie trzeba przygotować masę, która jest kierowana na maszyny papiernicze - i w tym momencie rozpoczyna się właściwa produkcja papieru. Później trafia on na krajarki, a w ostatnim etapie na Wydział Obróbki Papieru, gdzie następuje pakowanie zwojów lub cięcie ich na arkusze i pakowanie gotowych palet z arkuszami. Ponadto, Dział Przygotowania Surowców i Wody pobiera i przygotowuje do procesu wodę z Warty oraz odpowiada za mechaniczne i biologiczne oczyszczenie pozostałej po procesie produkcji wody, która po oczyszczeniu z powrotem trafia do rzeki. W minionym roku dużo działo się "na produkcji". Jak Pan podsumuje to wszystko, c[...]

Energii nie może nam zabraknąć DOI:


  rozmowa ze Zbigniewem Wesołowskim, dyrektorem działu energetycznego Arctic Paper Kostrzyn Panie Dyrektorze, jaki był dla kierowanego przez Pana działu miniony rok? Każdej oceny należy dokonać z punktu widzenia celów, jakie zawsze są przed nami stawiane. Mowa tu o ciągłości i niezawodności zasilania energetycznego oraz osiągnięciu zakładanej ekonomiki produkcji energii. Uwzględniając te elementy, miniony rok uważam za całkiem udany. Najważniejsze, że pod względem technicznym produkcja przebiegała prawidłowo, nie odnotowaliśmy przerw w dostawie energii do naszych klientów. Jeżeli możemy na coś trochę ponarzekać, to na ciągłe zmiany prawne, które towarzyszą rynkowi energii elektrycznej i cieplnej. Musimy je na bieżąco śledzić i dostosowywać działania do zmieniających się wymogów prawnych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w firmie był, umownie mówiąc, postój energetyczny. Nie moż[...]

 Strona 1