Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kowalik"

Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie DOI:


  W artykule zaprezentowano i obszernie przedyskutowano wybrane zagadnienia, odnoszące się do bezpieczeństwa pracy na terenie budowy.Autorzy rekomendują BIM- nowe podejście analityczne, uwzględniające identyfikację wszystkich możliwych rodzajów zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy (dzięki wykorzystaniu modelowania 3D już na etapie planowania przedsięwzięcia budowlanego). BIM może być użyte zarówno do wskazania podstawowych zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy, jak również do stworzenia odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W artykule wymieniono narzędzia numeryczne stosowane do tego celu, a także dostępne sposoby prezentacji zaproponowanych rozwiązań. Słowa kluczowe: budownictwo, projektowanie, bezpieczeństwoObecnie coraz popularniejszy staje się BIM(building information modeling), czyliwirtualne przedstawianie informacji o obiekcie, do której w czasie rzeczywistym mają dostęp wszyscy uczestnicy odpowiadający za projekt, realizację i użytkowanie budynku [1, 2, 3]. W artykule wskazano możliwość wykorzystania tej nowoczesnej technologii do przeanalizowania, już na etapie projektu, występujących na budowie zagrożeń i zaplanowania odpowiednich zabezpieczeń. Elementy wykorzystywane przy modelowaniu bezpieczeństwa pracy w 3D Wytyczne do planowania bezpieczeństwa pracy. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego muszą rozumieć istotę i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy na terenie budowy. Powinny zostać zidentyfikowane i wyznaczone poszczególne cele dotyczące poziomu bezpieczeństwa oraz zdefiniowany hierarchiczny schemat osób odpowiedzialnych za prace budowlane. Wszyscy pracownicy muszą mieć świadomość wykonywania swoich zadań i obowiązek promowania bezpieczeństwa pracy. [...]

 Strona 1