Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Bogusławska-Kozłowska"

Przyczyny nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych jako czynnika porażenia przez grzyby pleśniowe


  Woda i wilgoć czyni wiele szkód w budynkach. Świadomość przyczyn występowania tego destrukcyjnego czynnika u uczestników procesu budowlanego, tj. projektantów,wykonawcówi administratorów budynków z jednej strony i użytkowników - z drugiej, w ostatnich latach bardzowzrosła.Niestety, ciągle istnieją obszary niewiedzy i zaniechań prowadzące do powstania zawilgoceń. Celem artykułu jest prezentacja tych błędów budowlanych, które w największym stopniu przyczyniają się do zawilgoceń w budynkach i rozwoju grzybów pleśniowych. Zamieszczone przykłady pochodzą z budynków i mieszkań na terenie Łodzi. Fizjologia grzybów pleśniowych W opracowaniach naukowych grzyby pleśniowe nazywane powszechnie pleśniami określane są jako grzyby strzępkowe (w odróżnieniu od grzybów podstawczaków, zaliczanych do odrębnej klasy). Nazewnictwo to wynika z budowy pleśni - ich grzybnia utworzona jest przez liczne, mocno rozgałęzione strzępki tworzące plechę o zwartej bądź luźnej strukturze. Są to organizmy cudzożywne (chemoorganotroficzne), rozwój ich bowiem jest uwarunkowany obecnością w podłożu substancji organicznej żywej lubmartwej, którą rozkładają jako typowe saprofity. Grzyby pleśniowe są bardzo rozpowszechnione w środowiskach naturalnych; opisanych jest ponad 200 tysięcy gatunków. Należą do organizmów o szczególnie niskich wymaganiach pokarmowych oraz dużej zdolności przystosowania się do środowiska, tj. do rodzaju materii organicznej, a także określonych warunków fizycznych i klimatycznych [1]. Najlepiej rozwijają się w temperaturze 20 - 35 °C, wykazują małą wrażliwość na niską temperaturę (niektóre odmiany pleśni mogą dobrze rozwijać się w komorach chłodniczych, a nawet w temperaturze poniżej -10 °C), natomiast są wrażliwe na temperaturę wysoką (w 40 - 80 °C giną wszystkie formymorfologiczne tych organizmów, czyli grzybnia, konidia, formy przetrwalne). Wymagania pleśni w stosunku do wilgotności są trudne do precyzyjnego określenia. Aktywnie rozwi[...]

Ocena stanu technicznego budynków z przełomu XIX i XX w. w regionie łódzkim


  Łódź jest miastem, które uzyskało prawa miejskie 589 lat temu (w 1423 r.), natomiast jego rozwój nastąpił w XIX i XX wieku. W bardzo krótkimokresie powstało dużemiasto przemysłowe z przewagą przemysłu włókienniczego. Budowle, które wówczas powstały, można podzielić na trzy grupy: ● budynki przemysłowe - hale fabryczne jedno- i wielokondygnacyjne, budowle techniczne; ● budynki pałacowe i willowe; ● budynki mieszkalne. Krótki okres inwestycyjny bardzo dużej liczby obiektów, stosowanemetody wykonawcze oraz materiały są obecnie przyczyną wielu problemów eksploatacyjnych, z którymi borykają się administratorzy. Część tych problemów jest efektem naturalnego procesu starzenia się konstrukcji, ale okres trwałości można znacznie wydłużyć przez prowadzenie prawidłowej i starannej gospodarki remontowej. W latach 1999 - 2004 prowadziliśmy badania stanu technicznego budynków mieszkalnych w Łodzi [1]. W kolejnych latach badania te były kontynuowane i rozszerzone na obiekty w miejscowościach ościennych, których rozwój związany jest z rozwojem Łodzi. W celu oceny stanu technicznego badanych obiektów wykonano roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne budynków mieszkaniowych i towarzyszących im na terenach posesji - obiektów gospodarczych i usługowych. Opis bad[...]

Naprawa dźwigarów z drewna klejonego warstwowo


  Wlatach 70. i 80. ubiegłego wieku zrealizowano w Polsce kilkadziesiąt hal sportowych, w których konstrukcję przekrycia wykonano z wielkowymiarowych dźwigarów z drewna klejonego warstwowo. Większość tych obiektówjest użytkowana do dziś, alewelementach konstrukcji wystąpiły uszkodzenia, które wymagały naprawy.Wzwiązku z tym, przeprowadzono analizę kilku zlokalizowanych głównie w regionie łódzkim. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności i trwałości stosowanych w praktyce budowlanej metod napraw, po wieloletnim okresie eksploatacji. Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji oraz metody naprawy Przeprowadzono badania hal sportowo- -widowiskowych w Łodzi, Spale, Zgierzu oraz Bełchatowie zrealizowanych w latach 1979 - 1981. Konstrukcję hal tworzą trójprzegubowe łuki z drewna klejonego warstwowo o rozpiętości 60 m (hala w Zgierzu) i 50 m (hale w Łodzi, Spale i Bełchatowie). Hale w Łodzi i Zgierzu przekryte są na części szerokości (44 m w Łodzi i 54 m w Zgierzu), co sprawia, że część łuków z obu stron jest wyeksponowana na działanie czynników zewnętrznych poza obrysem pokrycia (rysunek 1). Te końcowe części łuków, widoczne poza podłużnymi ścianami hali, zabezpieczone zostały bardzo skromną obróbką blacharską. W halach w Spale i Bełchatowie konstrukcja jest przekryta z jednej strony konstrukcją dachu (funkcjonalnie zlokalizowane są tam pomieszczenia zaplecza), a z drug[...]

 Strona 1