Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA KOZA"

WŁASNOŚCI STOPU ŁOŻYSKOWEGO STOSOWANEGO NA PANWIE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO W TURBINIE GAZOWEJ


  W turbinach parowych bardzo ważną rolę pełnią łożyska ślizgowe. Ustalają one położenie ruchomego wału względem pozostałych elementów turbiny. W łożysku czop wału, który zazwyczaj jest wykonany ze stali, współpracuje z panwią wylaną kilkumilimetrową warstwą stopu łożyskowego. Od powierzchni tych dwóch elementów zależy niezawodna praca nie tylko samego łożyska, ale i całej turbiny parowej. Stop łożyskowy ma na celu niedopuszczenie do przytarć na kontakcie czop‐panew. Najkorzystniejsze własności wśród stopów łożyskowych stosowanych na panwie w łożyskach ślizgowych wykazują stopy na osnowie cyny (tzw. babbity cynowe), należą one również do najdroższych. Spośród nich najczęściej stosowanym stopem w łożyskach ślizgowych jest stop SnSb12Cu6Pb (cecha stopu: Ł83). W niniejszym artykule przedstawiono porównawcze badania własności oraz mikrostruktury stopu łożyskowego Ł83 pobranego z gąski oraz z panwi łożyska ślizgowego po awarii turbiny parowej TK‐120 turbozespołu TG‐8 w Elektrowni Stalowa Wola S.A. Łożysko do momentu awarii w 2009 r. przepracowało ponad 50 tys. godzin. Przeprowadzone w pracy badania objęły: obserwacje mikrostruktury przy użyciu mikroskopu świetlnego, badania twardości metodą Brinella, badania mikrotwardości sposobem Vickersa, wytrzymałości na zginanie oraz badania własności tribologicznych. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje przełomów po zginaniu przy użyciu mikroskopu skaningowego Tesla BS 301. Słowa kluczowe: babbit, stopy łożyskowe, własności, mikrostruktura, tribologia THE PROPERTIES OF BABBITT BUSHES IN STEAM TURBINE SLIDING BEARINGS Bearing alloys (in particular Babbitt of grade B83) are widely used in friction assemblies. These alloys are built from soft and plastic matrix with load‐bearing particles, which guarantee the great abrasion resistance. Babbitt with a high amount of tin consist of three phases: α, β, η or α, β, ε. The α‐phase is in the form of soli[...]

 Strona 1