Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rudolf Plagge"

Metody określania zawartości i transportu wilgoci w autoklawizowanym betonie komórkowym


  Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego stanowi decydujący wyznacznik wielu innych jego właściwości, takich jak np. przewodzenie ciepła, karbonatyzacja czy skurcz, dlatego też bardzo ważne jest określenie zdolności do transportu i magazynowania wilgoci. Wartykule omówiono różnemetody oznaczania właściwości związanych zwilgotnością, które pozwalają na ocenęwewszystkich etapach zawilgocenia. W przypadku określania poziomu i transportu wilgoci, zarówno jako pary jak i wody, stosowane są metody pośrednie i bezpośrednie. Dane te służą do wyprowadzenia nieliniowych funkcji niezbędnych do zaawansowanej symulacji numerycznej zachowania się materiału pod względem odporności na wilgoć. Słowa kluczowe: magazynowanie wilgoci, transport wilgoci, metody pomiaru.Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego decyduje o jego wytrzymałości, zmianie objętości (skurczu), karbonatyzacji oraz właściwościach cieplnych. Aby zrozumieć procesy wpływające na te czynniki orazmócmodelować i przewidzieć zachowanie się materiału pod względem wilgotności w dowolnych warunkach klimatycznych, istotne jest zebranie wszystkich jego właściwości wilgotnościowych i zbadanie ich różnymi metodami. Zawartość wilgoci Dane na temat zawartości wilgoci obejmują wilgotność sorpcyjną i desorpcyjną, które bada się wg różnych procedur i metod.Wrezultacie powstał podział na sorpcję wilgoci i retencję wilgoci. Metody sorpcyjne wykorzystują wilgotność względną jako potencjał wilgoci, natomiast metody retencyjne ciśnienie włoskowate. Obie wiążą się z równaniem Kelvina, w którym pc to ciśnienie włoskowate, ρ1 gęstość wody w stanie ciekłym, Rv stała gazowa pary wodnej, T temperatura, a ϕ wilgotność względna: pc (ϕ) = ρ1 - Rv - T - ln(φ) Równanie Kelvina nie sprawdza się w przypadku całego zakresu wilgoci, ale wystarcza do poprawnego zebrania danych określających jej poziom. Sorpcja wilgoci. Pomiar kumulacji wilgoci higroskopijnej jest najczęś[...]

 Strona 1