Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Koszewski"

File-to-factory - nowe perspektywy w warsztacie architekta

Czytaj za darmo! »

Technologie wytwarzania materiałów budowlanych i elementów budynku mają niezaprzeczalny wpływ na proces projektowania, a co za tym idzie na dzieło architektury. Nie inaczej jest także w przypadku metody "file-to-factory" (dosłownie: "plik do wytwórni") coraz częściej pojawiającej się w warsztacie architekta. Techniki cyfrowe zadomowiły się na dobre w projektowaniu, trudno sobie obecnie wyobrazić ten proces bez ich użycia. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dziedzina ta, początkowo ograniczona do aspektów narzędziowych, wpływa coraz bardziej na metodologię projektowania. Co więcej, rozwijając się i wyzwalając z tego "narzędziowego" obciążenia, wpływa na proces kreacji - umożliwiając, a niekiedy wręcz prowokując powstawanie nowej jakości w architekturze. Początkowo domeną technik komputerowych w projektowaniu była dziedzina zapisu informacji projektowej, jednak bez istotnej zmiany jej postaci. Nadal były to dwuwymiarowe rysunki (w pamięci komputera i na papierze), choć tworzone sprawniej, szybciej i dokładniej. Model procesu projektowego, w którym wyobrażony budynek w trakcie wielu iteracji uzyskiwał pełne walory funkcjonalno-przestrzenne, następnie zaś (lub już częściowo w trakcie tego procesu) był transponowany do serii dwuwymiarowych rysunków, funkcjonował nadal. Zmieniło się tylko medium. Pomiędzy wyobrażonymbudynkiem a procesem jego realizacji istniał - i w większości przypadków istnieje nadal - swoisty przekaźnik, zakodowany specyficznie komunikat - wspomniany dwuwymiarowy rysunek. Proces kodowania tego przekazu i jego odkodowywania wymaga wielu specyficznych umiejętności; nie pozostaje także bez wpływu na projektowanie. Wraz z pojawieniem się i szybkim rozpowszechnieniem kolejnych technik, do których można zaliczyć (w kolejności chronologicznej) trójwymiarowe modelowanie i wizualizację, optymalizację i symulację procesów dotyczących budynku, cyfrową fabrykację, projektowanie generatywne czy ideę projektowania zi[...]

 Strona 1