Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Jastrzębski"

Technika spawania TIG stali nierdzewnych


  Do stali nierdzewnych zaliczamy stale: martenzytyczne, ferrytyczne, austenityczne: kwasoodporne i żaroodporne, dupleks, superdupleks, stal Hatfilda (manganowa). W artykułach dotyczących elektronicznych urządzeń spawalniczych przeanalizowano współczesne możliwości spawania stali austenitycznych. W tym artykule zajmiemy się technika prowadzenia uchwytu i dodawania stopiwa. Jest to szczególnie ważne opisanie tej techniki jest potrzebne dla programistów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Nauczenie operatora spawania techniką kopiowania ruchów i myślenia intuicyjnego spawacza poza umiejętnością widzenia granicy jeziorka spawalniczego jest mało przydatne do tworzenia programów systemów zrobotyzowanych. W artykułach dotyczących doboru materiałów do spawania i materiałów podstawowych, omówiono podstawowe gatunki i typy stali wysokostopowych [4]. Wprowadzona też podstawowe pojęcia dotyczące spawalności stali: martenzytycznych, ferrytycznych, dupleks, austenitycznych kwasoodpornych, austenitycznych żaroodpornych i stali super dupleks [5]. Z tych artykułów wynika, że na wykresie Schoeflera jest trójkąt składów chemicznych spoiny (wymieszanego stopionego drutu i stopionego podłoża), który przy prawidłowym procesie spawania firm specjalistycznych pozwala na unikniecie pęknięć. Z tego wykresu wynika, że chrom molibden krzem i niob są ferrytotwórcze, a nikiel węgiel mangan i azot są austenitotwórcze. Stale ferrytyczne są odporne na działanie korozyjne gazów głównie siarkowodoru a stale austenityczne są odporne na działanie korozyjne cieczy głównie kwasów. Stale dupleks, które zawierają 50% ferrytu i 50% austenitu są odporne na obydwa rodzaje korozji a głównie na działanie korozyjne chlorków. Zawartość 17% chromu w stali 430 gwarantuje strukturę ferrytyczną i odporność na działanie korozyjne spalin. Stal ta ma jednak niską wytrzymałość. Aby zwiększyć wytrzymałość obniża się zawartość chromu i przy zawartości 13% uzyskuje się stal 410 o[...]

Z żałobnej karty - Profesor dr hab. inż. Włodzimierz Walczak (21.03.1937 r.-14.08.2012 r.)

Czytaj za darmo! »

Profesor dr hab. inż. Włodzimierz Walczak nie był pospolitym naukowcem. Wielu dziwiło się, że na Politechnice Gdańskiej, uczelni, na której ścierały się różne interesy: polityczne, religijne, kulturowe i światopoglądowe Profesor nie miał żadnych wrogów. Czasami w przypływie szczerości ubolewał, że jego koledzy wychwalają jakichś naukowców, a w oficjalnych dokumentach piszą zupełnie odwrotne opinie. W świetle nowej ustawy nadającej uprawnienia dr habilitowanego na podstawie punktów z listy filadelfijskiej czasopism prof. Walczak nie musiałby się obawiać, że nie wykształci następców, bo jego uczeń, dr Bogumił Wronka, uzyskał habilitację w oparciu o te zasady. Rozwinięta na przez wybitnego praktyka, jakim był Profesor Włodzimierz Walczak, technologia zgrzewania wybuchowego była w rankingach światowych na znacznie wyższym poziomie niż polskie spawalnictwo. W czasach zimnej wojny zachód czerpał wiedzę o poziomie polskiego[...]

Porównanie klas konstrukcji spawanych i uprawnień firm budownictwa z odpowiadającymi im systemami zarządzania w zachodniej Europie i przemysłu maszynowego we wschodniej Europie i USA


  W artykule porównano tabelarycznie 12 norm i przeprowadzono analizę konsekwencji poszczególnych rozwiązań, w tym również wpływ wdrożenia rozwiązań Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa na upadłość polskich stoczni. Zwrócono uwagę, że norma EN 1090 i forowanie ograniczających się do mechaników, pracowników budowlanych i materiałowców 4 segmentowych szkoleń IIW nie sprawdzają się w przemyśle maszynowym i lotniczym, budownictwie przemysłowym (rafinerie i elektrownie), przemyśle stoczniowym, budownictwie mostów i wysokościowców odpornych na trzęsienia ziemi. Wynika to z tego, że system ten usuwa z branży fizyków, elektroników i informatyków, którzy są głównym źródłem innowacji w spawalnictwie. Dla przemysłu maszynowego rozsądne byłoby rozwiązanie japońskie dokładające po jednym segmencie dla konstrukcji ramowych (statki, mosty i wysokościowce) i urządzeń ciśnieniowych oraz zastąpienie odpowiedzialności osób fizycznych działami realizującymi funkcję kontroli jakości w spawalnictwie poprzez specjalistów różnych dziedzin w tym fizyków, elektroników i informatyków. Wprowadzenie Od dawna starano się powiązać wymagania projektowe (klasy konstrukcji spawanych) z wymaganiami produkcyjnymi, w zakresie kontroli i badań oraz wymagań dotyczących organizacji wytwarzania i kontroli. We wschodniej Europie dotyczyło to przemysłu maszynowego i budownictwa przemysłowego a w Niemczech i w zachodniej Europie budownictwa komunalnego. Różnice w podejściu wynikały nie tylko z gałęzi gospodarki, ale z wielkości firmy. Przed wejściem do Unii Europejskiej polska firma budowlana zatrudniała tyle osób, co niemiecki koncern, czyli 3000 pracowników, a zjednoczenie Budostal (koncern państwowy) 40 000osób. W małych firmach spawalnictwem zajmowali się głównie inżynierowie mechanicy a w dużych całe zespoły ludzi różnych zawodów. Takie różnice w wielkości serii i możliwości ekonomicznych firm prowadzą do tego, że w Rosji są państwowe normy i uprawnienia budowl[...]

Technika i technologia spawania elektrodą otuloną


  Spawanie elektrodami otulonymi, pomimo rozwoju bardziej wydajnych metod na montażu, przy naprawach, przy spawaniu elementów zawiesi, obciążonych dynamicznie i termicznie pieców obrotowych cementowni i rurociągów ciśnieniowych elektrowni i rafinerii jest nadal niezastąpione. Niektórzy się zastanawiają po co uczyć spawaczy teorii jeśli spawać mogą nauczyć się przez praktyczny trening. W tym artykule pokażemy, że "ścisłowca" można nauczyć spawania przez powtarzanie teorii czyli przez programowanie mózgu. Polska metoda szkolenia spawaczy TKS poprzez celowe działanie i wykorzystanie przez instruktora precyzyjnej teorii podczas treningu pozwala trzykrotnie zmniejszyć czas szkolenia i nauczyć spawać 80% populacji, z której tylko 20% osób ma zdolności do spawania. Dotychczas zatrudniające głównie techników zakłady remontowe energetyki aby wyszkolić 2 super spawaczy do spawania kotłów w elektrowni, musiały na kurs skierować 100 spawaczy. Wyszkolonymi osobami były osoby o uzdolnieniach humanistycznych. Pozostali nie otrzymując premii za styki sami odchodzili do firm produkujących mniej odpowiedzialne konstrukcje stalowe. Posiadając możliwość uczenia precyzyjnych ruchów kończyn, w celu adaptacji metody TKS do ręcznego spawania, podjęto się precyzyjnego opisania spawania elektrodą zasadową. W oparciu o właściwości żużla i sposób topienia elektrody porównano też techniki wykonania przetopu i lica elekrodą celulozową, rutylową i zasadową1. Kontekst historyczny rozwoju polskiej pedagogiki spawalniczej W 2000 roku w "Dozorze Technicznym" wydrukowaliśmy artykuł pod intrygującym tytułem "Zastosowanie psychologii w szkoleniu spawaczy" (1). Artykuł ten polemizował z prowadzonymi przez psychologów kursami pedagogicznymi dla osób zajmujących się szkoleniem spawaczy. Jedyną psychologią, która tam była to modele Linsaya przetwarzania informacji przez człowieka odpowiadające trzem typom zdolności człowieka. Problem był z podaniem literatury, bo w ty[...]

Technologia spawania TIG i MIG rur i blachownic ze stopów aluminium


  W latach 70-tych istniały duże profesjonalne firmy, takie jak Stocznia Północna, Mostostal Zabrze i Kraków, które spawały profesjonalnie nośne konstrukcje aluminiowe, zbiorniki magazynowe. Naftobudowa Kraków opanowała spawanie rur aluminiowych instalacji tlenowni. W tych czasach jedynym ośrodkiem, który uczył spawać aluminium metodą TIG był ośrodek w Zdzieszowicach, ale w kursach tych mogły uczestniczyć tylko pracownicy dużych koncernów. Dobrym zapleczem szkoleniowym dysponował też zespół zakładów sprzętu spożywczego w Dębicy. Rozwój spawania MIG był związany ze spawaniem ogromnych podestów aluminiowych do nierdzewnych instalacji chemicznych morskich platform wiertniczych (grubość ścianki powyżej 20 mm i wysokość spawanych dwuteowników wynosiła ponad 1 metr). W spawaniu aluminium ważna jest czystość białej hali, sposób czyszczenia i fazowania złączy bez użycia szlifierki, technika spawania, dobór parametrów, a w przypadku metody MIG również stosowanie najnowszej generacji urządzeń i oprogramowania do spawania aluminium. Dyskusje na temat największej katastrofy lotniczej Europy spopularyzowały w mediach sprawy związane z wytrzymałością stopów aluminium odsłaniając dużą niewiedzę medialnych specjalistów. Niewielu pseudo specjalistów wie, że wysokowytrzymałe stopy aluminium, takie jak np. duraluminium 2024 mogą osiągnąć wyższy poziom wytrzymałości, porównywalny właściwościom stali, począwszy od stali niskowęglowej St3S (S235JR) do stali konstrukcyjne 18 G2A (S355J2) w stanie przesyconym, a w wypadku aluminium serii 707, czyli super duraluminium w stanie przesyconym, można spodziewać się uzyskania właściwości mechanicznych stali stosowanych na platformach wiertniczych rzędu japońskiej stali HT60 (S460J5). 2. Porównanie techniki i parametrów spawania stopów aluminium i stali Technika spawania stopów aluminium jest zdeterminowana dużą przewodnością cieplną. Aby nie dopuścić do przyklejeń odmiennie niż w przypadku stali w metodzie [...]

Wykorzystanie jezyka pisania ikon do wspomagania skuteczności środków audiowizualnych przy szkoleniu spawaczy DOI:


  W latach 80. spawaczy uczono najczesciej poprzez obserwacje ruchów prowadzacego kurs. Jednak ta metoda była nieefektywna - na stu kursantów do pracy nadawało sie potem zaledwie kilku. Około 50-procentowa skuteczosc nauczania miała pózniejsza technika - metoda prowadzenia reki. Jednak była ona kłopotliwa - kursant siłował sie z nauczycielem. Z naszego wieloletniego doswiadczenia wynika, ze najlepsze efekty - na poziomie nawet 80-procentowej skutecznosci - przynosi metoda audiowizualnych wykładów w formie kursu jezyka obcego z wykorzystaniem jezyka pisania ikon, który ma cechy jezyka mówionego. Do tego celu stworzylismy alfabet obrazkowy, który wspomaga stosowanie srodków audiowizualnych. Plakat w duzym formacie jest dołaczony do tego wydania "Dozoru Technicznego" - opis plakatu znajduje sie na sasiedniej stronie. Ta metoda szkolenia polega m.in. na pamieciowym opanowaniu i wielokrotnym ustnym powtarzaniu tych 21 opisów poszczególnych działan spawacza, takze w jezykach obcych. Swieta ikona tak jak jezyk ma swój alfabet, leksyke i składnie. Alfabet ikon składa sie ze znaków ikonicznych (osób, przedmiotów, sytuacji) i symbolicznych (schematów kompozycyjnych, kolorów, gestów, swiatła). Na plakacie posłuzylismy sie podobnym alfabetem - składa sie on z konkretnych znaków wczesniej zdefiniowanych, z których kazdy ma swoje stałe znaczenie. Wszystkie znaczenia składaja sie na zamkniety słownik, który słuzy za klucz do interpretacji przekazywanej tresci. Malarstwo ikon opiera sie regułach, którym artysta musi sie podporzadkowac. Reguły te nie pozwalaja na przedstawienia naturalistyczne lub subiektywne, poniewaz ikona musi przedstawiac tajemnice bo[...]

Praktyczne sposoby kontrolowania odkształceń spawalniczych konstrukcji


  W literaturze są wzory i programy komputerowe pozwalające na obliczanie odkształceń spawalniczych podłużnych i kątowych [1], [2]. Wzory te nie uwzględniają naprężeń wewnętrznych (zmieniają się dla każdej partii blachy i na przekroju blachy), wpływu naprężeń pochodzących od poprzednich spoin (kolejności spawania) jak też ciepła topienia stopiwa i podłoża [4]. Pomimo tych ograniczeń matematycznych dzięki metodom opisowym i automatycznemu przetwarzaniu informacji przez człowieka (z pominięciem świadomości) udaje się wykonywać precyzyjnie elementy spawane turbin gazowych i parowych, młynów cementowych. Zdarzało się, że po przywróceniu do pracy wyspecjalizowanych w takim przetwarzaniu "kowali okrętowych" uratowano statek przed pocięciem na złom ze względu na nadmierne odkształcenia spawalnicze. Podobna teoria jest przydatna przy prostowaniu wałów czy belek podsuwnicowych i przywracanie urządzeń do eksploatacji. Brak znajomości przez projektantów tych procesów utrudnia pracę wykonawcom. W tym artykule omówimy zarys teorii ogólne zasady postępowania a w następnych artykułach zajmiemy się przykładami praktycznymi. Być może znajda się fizycy, którzy przerobią wiedzę opisowa w wiedzę hierarchiczną i matematyczną. naprężeń na wytrzymałość zależy od rodzaju stali i sposobu obciążenia. W przypadku stali do S350 (z wyraźną granicą plastyczności) w początkowym okresie siły wewnętrzne dodają się z obciążeniami zewnętrznymi, a po przekroczeniu granicy plastyczności naprężenia wewnętrzne znikają i już nie wpływają na wytrzymałość (patrz rys 1) [5]. Dlatego w urządzeniach podległych Urzędowi Dozoru Technicznego wykonuje się próby ciśnieniowe hydrauliczne, próby obciążenia suwnicy czy mostu celem przekroczenia granicy plastyczności i usunięcia wpływy naprężeń wewnętrznych na wytrzymałość konstrukcji. W przypadku stali drobnoziarnistych superwytrzymałych naprężenia wewnętrzne cały czas dodają się do obciążeń zewnętrznych i wpływają na wytrzymał[...]

Niekonwencjonalna metoda szkolenia spawaczy MAG na przykładzie spawania dźwigów ze stali wysokowytrzymałych S1100QL


  1. Wprowadzenie W artykule omówiono metody szkolenia spawaczy MAG (3) opublikowane prawie 10 lat temu przez Francuski Instytut Spawalnictwa. Przeanalizowano także (publikowane na konferencji Europejskiej Federacji Spawalniczej) metody spawania MAG drutem proszkowym stali drobnoziarnistych, które zostały wdrożone do budowy platform wiertniczych zainstalowanych na Morzu Północnym (Stocznia Świnoujście) i do spawania konstrukcji stalowych Stadionu Narodowego (Mostostal Zabrze). W głównej części zajmiemy się technikami spawania elementów dźwigów ze stali o wytrzymałości do 1100 MPa. Wiedzę tą uzupełnimy o wyniki badań przeprowadzonych później, a dotyczących spawania stali czarnych i białych pękających na zimno i na gorąco, zarówno na skutek hartowania, jak i przegrzewania spoiny. Szczegółowo opisano technikę spawania MAG z wykorzystaniem standardowych manualnych funkcji spawarek impulsowych. Stosowanie w urządzeniach dźwigowych stali wysokowytrzymałych do 1500 MPa zmniejsza ciężar i koszty eksploatacji, co ma wpływ na duże zainteresowanie tym typem stali. Jednakże proces spawania stali o podwyższonej wytrzymałości wymaga wiedzy na ten temat. Aby te stale upowszechnić, istotne jest dobre opanowanie techniki spawania przez spawaczy, zapewnienie podgrzewania stali przed spawaniem do odpowiedniej temperatury, kontrola temperatury międzyściegowej, minimalnej temperatury wykonania spoiny oraz usuwanie wodoru dyfundującego (atomowego) przez wygrzewanie stali po spawaniu w temperaturze 225-250 oC przez okres 2÷4 godzin. ) Dr inż. Mieczysław Cenin jest emerytowanym wykładowcą pedagogiki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 2. Wpływ metalurgii na technologię spawania stali czarnych i białych W tabeli 1 stale czarne (średniostopowe) i białe (wysokostopowe) podzielono na stale podatne na pęknięcia na zimno (wodorowo) i stale skłonnością do pęknięć na gorąco (krystalizacyjnie) oraz stale pękające na oba wymienione sposob[...]

Teoria wyszkolenia fizycznego spawaczy i lutowaczy gazowych kluczem do kopiowania ruchów spawacza na ruchy robota


  Pomimo, że spawanie gazowe jest najstarszą metodą spawania i nadaje się do łączenia wszystkich metali dotąd nikt jeszcze nie zrobotyzował spawania acetylenowo-tlenowego gdyż są trudności z sterowaniem wizualnym w czasie rzeczywistym, czyli "widzeniem" przez komputer "bardziej mózgiem niż optyką". Doświadczenia AWF w szkoleniu judo i doświadczenia ze szkolenia nurków spawaczy mogą wiele wnieść nie tylko do szkolenia spawaczy, ale również do tworzenia algorytmów robotyzacji. Jeszcze w latach 90-tych spawanie gazowe królowało w spawaniu kotłów energetycznych. Dzisiaj spawanie gazowe sprowadza się do spawania stalowych instalacji gazu ziemnego, instalacji wodnych i do spawania i lutowania miedzi w ciepłownictwie i chłodnictwie. Spawanie gazowe jest jedyną metoda, która gwarantuje wysokiej jakości połączenia spawane mosiądzu i napraw mosiężnych śrub okrętowych (12). W Krakowie spawanie gazowe stosuje się do spawania aluminiowych osłon samolotów MIG. Firma Castolin ze Szwajcarii opracowała wiele technologii regeneracji spawaniem gazowym części maszyn. Możliwości uczenia robotów przez obserwację kwadrowizyjną ruchów człowieka Praktyczne rozwiązanie problemów robotyzacji można znaleźć w projekcie Laboratorium Technik Wizyjnych Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu Telekomunikacji w Japonii. Bezpośrednie zaprogramowanie robotów do wykonywania skomplikowanych ludzkich czynności jest niemożliwe, więc koniecznym stało się opracowanie mechanizmu, za pomocą którego robot samodzielnie mógłby się ich nauczyć. Jest to proces polegający na obserwacji człowieka, analizie ruchów (gestów), a następnie ich nauce i szkoleniu (rys 1). Robot analizuje czynności wykonywane przez człowieka za pomocą sensorów wizualnych. Na podstawie danych pobranych z data glove tworzy przybliżony model wykonywanych czynności. Następnie wybiera punkt koncentrowania uwagi AP (Attention Point), czyli te części procesu, które są niezbędne do rozbudowania modelu. Używa[...]

Próba opisania recznego spawania na podstawie zainspirowanego biologia i rzymskim jezykiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności DOI:


  W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolnosci człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było mozliwe przełozenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono mozliwosci wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiekszenia skutecznosci srodków audiowizualnych przeanalizowano jezyk obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy jezyków mówionych, przedstawiajac takie elementy jezyka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktyke, semantyke i pragmatyke. Wykorzystanie takiego jezyka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojec teologicznych na pojecia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choc te same równania daja te same rozwiazania, to inna jest ich interpretacja. Ograniczylismy sie do omówienia alfabetu jezyka obrazkowego i gramatyki, która jest fizyka opisowa. An attempt to describe manual welding based on computerized model of types of human abilities inspired by biology and Roman language of writing images ABSTRACT The paper presents vector model of various types of human abilities based on neural networks. In order to translate this teaching and learning system from practice of welding to teaching computerized systems of industrial robots, a brain model was created. Based on these, the possibilities of computer- aided welding are discussed. In order to increase the effectiveness of audiovisual media, the pictorial language of writing Byzantine icons with the methods of analyzing spoken languages is presented by analyzing elements of language such as: character set, expression, communication, syntax, semantics and pragmatics. The use of such language for teaching the physical principles of welding science required translation of theological meanings and underlying concepts into the concepts of welding physics. Such an operation is expected to accelerate research[...]

 Strona 1  Następna strona »