Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Serhiy Pyshyev"

Nowa metoda pozyskiwania surowca do wytwarzania paliwa pyłowego DOI:10.15199/62.2019.1.5


  Wykorzystanie pyłu węglowego (PF) jako paliwa pylistego w praktyce wielkopiecowej należy uznać za proces technologiczny o znacznym wpływie na hutnictwo żelaza i stali na świecie1). Technologia wtrysku węgla sproszkowanego PCI (powdered carbon injection) obejmuje zastosowanie wysokiej jakości węgla energetycznego, używanego do wytwarzana energii elektrycznej i produkcji wielkopiecowej2-4). W tym przypadku koks i gaz ziemny są częściowo zastępowane węglem energetycznym wtryskiwanym do wielkich pieców (bezpośrednie rozpylanie). Zastosowanie PF w produkcji wielkopiecowej ma znaczenie ekonomiczne, gdyż umożliwia zmniejszenie zużycia koksu do 250 kg na 1 t żeliwa, a także zastąpienie drogiego gazu ziemnego5-7). Jest to ważne dla tych krajów, które nie mają własnych rezerw gazu i węgla metalurgicznego, ale posiadają duże złoża węgla energetycznego, dzięki czemu mogą stać się mniej zależne energetycznie. W przypadku węgla, który można wykorzystać w technologii PCI do produkcji wielkopiecowej, konieczne jest spełnienie surowych wymagań. Zawartość popiołu z reguły nie powinna przekraczać 10% mas., ponieważ wzrost jego ilości prowadzi do zwiększenia zużycia PF i spadku wydajności pieca, ze względu na konieczność zwiększenia ilości paliwa (koksu lub PF), aby przekształcić popiół w żużel. Zawartość siarki nie powinna być większa niż 1,0-1,5% mas., ponieważ sproszkowane paliwo o dużej zawartości siarki wymaga zwiększenia ilości dodatków do wiązania siarki, aby nie przedostawała się ona do żeliwa. Zmniejszenie zawartości siarki w środkach redukujących (koks lub PF) o 0,1% zmniejsza zużycie koksu o 0,8-3,5% i zwiększa wydajność wielkiego pieca o 2-8% mas.8). Lotne substancje obecne w węglu wykorzystywanym jako surowiec do produkcji PF mają dwojaki wpływ na proces. Stwierdzono9), że im mniej substancji lotnych w paliwie pyłowym, tym większa jest zawartość w nim węgla, co prowadzi do wzrostu ilości emitowanego ciepła i wzrastającego stosunku prz[...]

 Strona 1