Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Korytowski"

Komfort akustyczny, potrzeba czy konieczność?

Czytaj za darmo! »

Jednymz działówakustykiwbudownictwie jest akustyka pomieszczeń. Ucho ludzkie odbiera dźwięki, a mózg przetwarza je w sposób mający zapewnić czytelność/jakość docierającej informacji. Zasadniczymelementemzakłócającym( a czasemwspomagającym) ten proces jest naturalny pogłos panujący w pomieszczeniu, z reguły zawysoki. Zapewnieniewłaściwego czasu pogłosuwistotny sposób poprawia komfort akustyczny,wspomaga procesy nauki, pracy i wypoczynku oraz wpływa na zmniejszenie zmęczenia itd. Projektanci zajmują się tymtematemrelatywnie rzadko, co wynika przede wszystkim z braku obowiązku formalnego - nadal nie ma przepisów w tym zakresie.[...]

Sufity podwieszane w ochronie przeciwpożarowej Dwa w jednym

Czytaj za darmo! »

Systemy sufitów podwieszanych, wykonane z płyt z wełny mineralnej, montowane na konstrukcji z profili stalowych są powszechnie stosowane w obiektach publicznych i przemysłowych jako element wykończeniowy i dekoracyjny. Ze względu na łatwość montażu i dostęp do przestrzeni międzystropowej oraz przystępną cenę są to rozwiązania bardzo atrakcyjne i popularne.Wznacznie mniejszym stopniu wykorzystywane są ich inne, ważne zalety, jak np. izolacyjność akustyczna oraz właściwości przeciwpożarowe. Szcze[...]

Jak uzyskać właściwą akustykę pomieszczenia? DOI:

Czytaj za darmo! »

Wczerwcu br. została opublikowana przez PKN czwarta część normy dotyczącej akustyki budowlanej i ochrony przed hałasem w budynkach PN-B-02151-4:2015-06 Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. Dotyczy ona większości pomieszczeń, w których przebywają ludzie, z wyłączeniem mieszkalnych i określa wymaganiaminimalne, które należy spełnić, aby zapewnić komfort akustyczny, właściwy danemu rodzajowi pomieszczenia. W pomieszczeniach do naturalnej komunikacji słownej, jak: sal[...]

 Strona 1