Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Marecki"

Most ACROW 700XS tymczasowa przeprawa przez rzekęWartę

Czytaj za darmo! »

Projekt budowlany i wykonawczy tymczasowego mostu objazdowego ACROW 700XS [1] wraz z drogą tymczasową na potrzeby budowy obiektu docelowego przez rzekęWartę w ciągu DWnr 481 wm. Rychłocice (Łask-Widawa) wykonałViaCon Polska Sp. z o.o. na zlecenie firmy BergerBau.KonstrukcjamostuACROW700XS stanowiwłasność firmyViaCon Sp. z o.o. i została wydzierżawiona na czas inwestycji.Ustrój nośnymostu stanowi konstrukcja składanaACROW700XS wsystemieBaileya, przeznaczona do wielokrotnej budowy tymczasowych dwudźwigarowych mostów drogowych, z jazdą dołem. Składa się z dwuści[...]

Obciążenie próbne mostu tymczasowego ACROW 700XS


  Próbne obciążenie mostuACROW 700XS przez rzekęWartę w miejscowości Rychłocice (więcej w miesięczniku "Materiały Budowlane" 7/2013) zostało wykonane na podstawie projektu próbnego obciążenia mostu tymczasowego opracowanego przez pracownię projektową firmyViaCon Polska Sp. z o.o. Celem próbnego obciążenia statycznego było sprawdzenie, czy konstrukcja przęseł mostu ma odpowiednią sztywność i czy nie jest ona mniejsza niż założona w projekcie mostu oraz czy przęsła pracują pod wpływem obciążenia w sposób sprężysty i czy nie następuje narastanie nadmiernie dużych odkształceń i przemieszczeń trwałych. Poddanie mostu obciążeniu o wielkości zbliżonej do maksymalnej wg normy obciążeń charakterystycznych (klasa obciążeń C wg PN-85/S-10030) stanowić miało sprawdzian jego bezpiecznego użytkowania w warunkach przeciętnych, w których zdecydowana większość[...]

 Strona 1