Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF WAŁĘSA"

Zgrzewanie termoplastycznych pasów cięgnowych metodą gorącej płyty DOI:10.15199/148.2018.6.2


  Pasy o przekroju kołowym i średnicach od kilku do kilkunastu milimetrów [1], powszechnie stosowane w maszynach przemysłowych, wykonane są zazwyczaj z elastomerów termoplastycznych, w szczególności z poliuretanu i poliestrów. Elementy te najczęściej pełnią funkcje: pasów cięgnowych przekazujących moment obrotowy pomiędzy kolejnymi mechanizmami, a także pasów przenośnikowych, biorąc udział w transporcie półproduktów lub gotowych wyrobów w urządzeniach przemysłu lekkiego i spożywczego [2]. Postępująca automatyzacja produkcji przemysłowej powoduje stale wzrastające zapotrzebowanie na ten rodzaj pasów. Proces ich produkcji rozpoczyna się wytworzeniem półwyrobu, w postaci pręta o przekroju kołowym i znacznej długości, wykonanego z poliuretanu lub poliestrów metodą wytłaczania. Kolejny etap obróbki wymaga ucięcia pasa na pożądaną długość i trwałego złączenia jego końców do postaci zamkniętego obwodu. W większości przypadków czynność tę przeprowadza się ręcznie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów pasów, podjęto próbę opracowania konstrukcji prototypu urządzenia do ich automatycznego zgrzewania [3]. Maszyna ta powinna wykonywać połączenia pasów cięgnowych zgodnie z przyjętymi normami. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie: większej wydajności produkcji, efektu odciążenia pracowników oraz pasów o wysokiej jakości, w porównaniu ze zgrzewaniem przeprowadzanym ręcznie. Projektowanie urządzenia poprzedziła analiza uwarunkowań dotyczących: cech materiału pasów, technologii ich wytwarzania i możliwości łączenia do zamkniętego obwodu. W wyniku wstępnych rozważań uznano, że efektywną metodą łączenia tych pasów jest zgrzewanie doczołowe z zastosowaniem gorącej płyty. Przeprowadzono zatem analizy tego procesu, co pozwala rozpoznać wpływ istotnych parametrów technologicznych na jego przebieg. Zgrzewanie doczołowe tworzyw polimerowych jest powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym oraz inżynierii lądowej. Ta technologia służy do [...]

 Strona 1