Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ CIURA"

Przepławka meandrowa-modułowa


  Badania laboratoryjne Model przepławki meandrowej-modułowej W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w laboratorium wodnym im. J. Wołoszyna opracowano koncepcję nowej wersji przepławki meandrowej. Aby w terminologii fachowej odróżnić to urządzenie od rozwiązań niemieckich [16], zaproponowano nazwę "przepławka meandrowa-modułowa". Cechą charakterystyczną prezentowanej przepławki, oprócz większej liczby szczelin, jest struktura modułowa, którą można w dowolny sposób rozbudowywać. Schemat tzw. modelu wyjściowego przepławki meandrowej-modułowej przedstawiono na rys. 2. Fot. 1. Przepławka meandrowa w Schleusingen (Niemcy) [6] Rys. 1. Schemat ideowy przepławki meandrowej [18] Rys. 2. Model wyjściowy przepławki meandrowej-modułowej 344 Gospodarka Wodna nr 8/2012 Fot. 2. Prototyp przepławki meandrowej-modułowej w laboratorium IIŚ UP we Wrocławiu Model przepławki jest zbudowany z połówek rur PWC o średnicy D, która jest w tym wypadku wymiarem bazowym. Połówki rur ustawione są prostopadle do przepływu wody i zajmują szerokość 3D. Szerokość szczelin pomiędzy elementami wynosi 0,5D, a powtarzalność kombi- Rys. 4. Miejsca pomiaru prędkości w przepławce (punkty A-Z) oraz prognozowane strefy odpoczynku dla ryb ze zredukowaną prędkością wody (obszary zacieniowane) Rys. 3. Zmodyfikowana wersja przepławki meandrowej-modułowej nacji elementów wzdłuż przepławki równa jest 2D. Ostre krawędzie połówek rur PWC należy zabezpieczyć, aby zapobiec ewentualnym okaleczeniom ryb przepływających przez przepławkę, np. wykorzystując cienkie rurki ∅22 z tworzywa sztucznego (fot. 2-4). W modelu wyjściowym przepławki meandrowej-modułowej szczeliny komór znajdują się w jednej płaszczyźnie (rys. 2). W dalszej kolejności badano wersję zmodyfikowaną przepławki; w tej wersji m.in. zróżnicowano lokalizację szczelin. Inna jest też koncepcja rozmieszczenia przegród w przepławce. Przykład takiej przepławki zbu[...]

 Strona 1