Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ PONIKIEWSKI"

Modernizacja układu napędowego głównej pompy hydraulicznej zamiatarki podciśnieniowej WUKO ZM-260 DOI:10.15199/148.2018.10.2


  W każdym mieście lub gminie możemy spotkać maszyny, które służą do wykonywania czynności mających na celu utrzymanie porządku na jezdniach, parkingach oraz wokół różnego rodzaju instytucji. Do maszyn takich należą zamiatarki drogowe. Służą one głównie do usuwania zanieczyszczeń, takich jak: liście, papiery, drobne odpady komunalne, żwir czy piasek, zalegających na powierzchniach utwardzonych. Pełnią one więc ważną funkcję w utrzymaniu czystości, która wpływa w sposób oczywisty na estetykę najbliższego otoczenia mieszkańców. Utrzymanie czystości ulic oprócz funkcji czysto estetycznej ma wpływ również na zdrowie mieszkańców. Zalegający na jezdniach i placach pył pod wpływem przejeżdżających pojazdów lub wiejącego wiatru unosi się, zwiększając stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, które później jest wdychane przez człowieka. Dlatego ważne jest, aby pył usuwać w miarę często i w sposób niepowodujący jego wzbijania. Zamiatarki podciśnieniowe przeznaczone do zamiatania ulic zabudowane są na podwoziach samochodów ciężarowych. Natomiast do zamiatania chodników czy placów stosuje się mniejsze zamiatarki samojezdne, tzw. zamiatarki chodnikowe. Najbardziej istotnym zespołem zamiatarki jest jej układ hydrauliczny, za pomocą którego napędzane są elementy robocze zamiatarki. Układ hydrauliczny jest zasilany przez główną pompę hydrauliczną, która najczęściej jest pompą zespoloną (tandemową) składającą się z dwóch lub trzech sekcji. Napęd głównej pompy hydraulicznej pochodzi od silnika spalinowego (zabudowanego w przedziale silnikowym) zamiatarki lub realizowany jest przez przystawkę odbioru mocy i wał Cardana. Właśnie to drugie rozwiązanie jest stosowane w przedmiotowej zamiatarce WUKO ZM- 260 (rys. 1). Zastosowanie napędu głównej pompy hydraulicznej z przystawki odbioru mocy przez wał Cardana w przypadku zamiatarki ZM-260 niesie sporo problemów eksploatacyjnych. Nagminnym problemem jest przyspieszone zacieranie Rys. 1. Zamiatarka p[...]

 Strona 1