Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Renata Grochowska"

Produkty premium w delikatesach Alma i Bomi


  Wzrost zamożności polskiego społeczeństwa sprzyja zwiększaniu konsumpcji i rozwojowi rynku dóbr wysokiej jakości, określanych jako produkty kategorii premium. Wyjazdy zagraniczne Polaków i poznawanie produktów narodowych innych krajów zachęcają do kupna tych produktów w polskich sklepach. Produkty segmentu premium1 charakteryzują się m.in. wysoką innowacyjnością rozwiązań i zastosowaniem najnowszych technologii w procesie produkcji. Wyróżniają się szatą graficzną i wizualizacją. Są one pakowane w średnie i małe opakowania jednostkowe, bowiem cena produktu jest porównywalna z cenami wiodących produktów markowych lub wyższa. Potrzeby konsumentów zaspokajają sieci handlowe, które oferują produkty kategorii premium. Na przykładzie delikatesów Alma i Bomi pokazano, jakie działania są podejmowane w celu zaspokojenia nowych wymagań Polaków, a także w jaki sposób nowe potrzeby są kształtowane przez odpowiedni marketing. DZIAŁANIA MARKETINGOWE delikatesów Alma i Bomi Delikatesy Alma i Bomi należą do tych sieci handlowych, które wykorzystują coraz większe zapotrzebowanie na produkty kategorii premium, w tym również na tzw. zdrową żywność. Swoją przyszłość obie firmy wiążą głównie ze sprzedażą unikalnych, importowanych produktów, często są ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce. W obu przypadkach lokalizacja, powierzchnia i wystrój sklepu są ustalane według określonego standardu, co ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej sieci jako sklepów o charakterze luksusowym. DELIKATESY ALMA Spółka Alma Market SA powstała w Krakowie w 1991 r. Jest uważana za założyciela pierwszej w Polsce nowoczesnej, wielkopowierzchniowej sieci delikatesów. Działalność rozpoczęła w okresie, gdy na polskim rynku po okresie intensywnego rozwoju sieci hipermarketów powstała pewna nisza w ofercie produktów typu pre[...]

Straty w łańcuchu mleczarskim DOI:10.15199/65.2015.12.1


  Celem przeprowadzonych badań było określenie przyczyn oraz oszacowanie wielkości strat w poszczególnych ogniwach łańcucha mleczarskiego, tj. w produkcji pierwotnej, przetwórstwie i dystrybucji. Stwierdzono, że zakłady mleczarskie dzięki znaczącym inwestycjom zmodernizowały procesy technologiczne, co pozwoliło im nie tylko uzyskać najwyższą jakość produktów końcowych, ale i maksymalnie wykorzystać produkty odpadowe. Dlatego nie należy oczekiwać znaczącej redukcji strat w przetwórstwie. Większe możliwości widoczne są w produkcji surowca mlecznego na poziomie gospodarstw rolnych, które mogą ograniczać straty mleka przez zmniejszenie zachorowalności krów mlecznych na zapalenie wymion. Natomiast największych rezerw zapobiegania stratom i marnowaniu żywności należy szukać przede wszystkim w ostatnich ogniwach łańcucha mleczarskiego, tj. w handlu i konsumpcji.Straty żywności budzą obecnie ogromne zainteresowanie. Najczęściej przytaczane są szacunki FAO mówiące, że ok. 1,3 mld t żywności, a więc 1/3 żywności produkowanej w ciągu roku na świecie do celów konsumpcyjnych, jest marnowana. Europę zalicza się do tych regionów, gdzie na etapie konsumpcji udział marnowanej żywności osiąga najwyższe wartości, tj. ok. 52%. Zdecydowanie mniej wiadomo o stratach i marnowaniu żywności na wcześniejszych etapach łańcucha żywnościowego, czyli produkcji surowców i przetwórstwa. W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące wielkości ponoszonych strat oraz ich przyczyny na przykładzie łańcucha mleczarskiego. Mleko oraz produkty mleczne należą, obok pieczywa, warzyw i owoców, do produktów najczęściej podlegających stratom lub marnowaniu. Powszechnie używane pojęcie straty żywności ma wiele znaczeń. Straty odnoszone są zazwyczaj do obniżenia ilości i jakości żywności, zanim osiągnęła ona fazę produktu końcowego. Marnotrawstwo natomiast dotyczy żywności, która przechodzi cały łańcuch żywnościowy jako produkt dobrej jakości, lecz ostateczn[...]

 Strona 1