Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BINIEK"

System scentralizowanego monitoringu rozproszonych procesów pomiarowo-badawczych

Czytaj za darmo! »

Jednym z często realizowanych zadań w pracowni Pomiarów i Diagnostyki Instytutu Elektrotechniki weWrocławiu są badania odporności obiektów badanych (elementów, urządzeń czy też materiałów) na niekorzystne warunki klimatyczne (narażenia na wysokie i niskie temperatury oraz światło słoneczne), a także badania niezawodnościowe i wytrzymałościowe. Wiele badań tego typu trwa od kilkudziesięciu do[...]

 Strona 1