Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA RZEPA"

Wytwarzanie warstwy wierzchniej wzbogaconej w cynk na magnezie przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku metodą obróbki cieplno -chemicznej DOI:10.15199/67.2016.5.5


  Warstwę wierzchnią wzbogaconą w cynk na magnezie wytworzono metodą obróbki cieplno-chemicznej przy użyciu pasty zawierającej chlorek cynku. Próbki pokryte pastą wygrzewano w piecu komorowym w temperaturze 440oC przez okres 2 godz., bez używania atmosfery ochronnej. W wyniku tego procesu uzyskano na podłożu z magnezu warstwę wzbogaconą w cynk o grubości 200-240 μm. W mikrostrukturze warstwy zaobserwowano eutektoid składający się z fazy międzymetalicznej MgZn i roztworu stałego cynku w magnezie, na tle którego występowały dendryty roztworu stałego cynku w magnezie. Pomiędzy wytworzoną warstwą a podłożem magnezowym, zidentyfikowano cienką strefę przejściową zbudowaną z roztworu stałego cynku w magnezie. Mikrotwardość warstwy wzbogaconej w cynk wynosiła 110-164 HV0,1 i była 4-5 krotnie wyższa w stosunku do mikrotwardości podłoża-magnezu. Słowa kluczowe: magnez, warstwa cynkowa, chlorek cynku Fabrication of a surface layer enriched with zinc on magnesium using a paste containing zinc chloride by a thermochemical treatment A surface layer enriched with zinc was fabricated on a magnesium substrate by thermochemical treatment using a paste containing zinc chloride. Specimens painted with the paste were heated in a chamber furnace at 440oC for 2 h without protective atmosphere. The experimental results showed that the thickness of the alloyed layer was about 200-240 μm. The microstructure of the layer was comprised as eutectoid (an MgZn intermetallic phase + a solid solution of zinc in magnesium) and some dendrites of a solid solution of zinc in magnesium. At the interface between the alloyed layer and the magnesium substrate, there was a zone of a solid solution of zinc in magnesium. The microhardness of the Zn-rich layer was in the range of 110-164 HV0.1 and it was 4-5 times higher than that of the magnesium substrate.Wstęp Niskie właściwości warstwy wierzchniej magnezu i jego stopów takie jak odporność na ścieranie i korozję, stanowią[...]

 Strona 1