Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Hendzelek"

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Czytaj za darmo! »

W marcu 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przekształcając działający od dziesięciu lat w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz TermomodernizacjiwFundusz Termomodernizacji i Remontów. Ustawa zachowała dotychczas funkcjonującą premię termomodernizacyjną, zmieniając jednak zasady jej przyznawania i wypłacania, orazwprowadziła premię remontową i premię kompensacyjną.Premia termomodernizacyjna to pomoc finansowa państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, czyli prowadzące do obniżenia zużycia energii przeznaczonej na potrzeby ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej. Podstawą ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, określającego zakres i parametry technicz[...]

 Strona 1