Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gierczak"

Z półki księgarskiej Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki CHROMATOGRAFIA GAZOWA. TEORIA I PRAKTYKA DOI:


  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 r., ISBN978-83-01-20286-6, 308 stron, cena 32,90 zł Recenzowana książka jest podręcznikiem chromatografii gazowej przeznaczonym dla studentów oraz chemików analityków pracujących w tym obszarze analizy. Chromatografia gazowa jest niebywale istotną, rzec można fundamentalną, techniką analizy zarówno jakościowej, jak i ilościowej skomplikowanych mieszanin związków organicznych. Obecnie na świecie pracują miliony chromatografów gazowych. Z doświadczenia recenzenta wynika, że również w Polsce w ostatnich latach bardzo istotnie wzrasta zainteresowanie tą techniką analityczną. Wydaje się to być związane ze zmianami, jakie zachodzą w przemysłowej strukturze Polski. Recenzowana książka trafia zatem w odpowiednim momencie na rynek. Zgodnie z informacjami wydawcy książka jest już trzecim wydaniem. Autorzy w sposób zwięzły i przystępny przedstawiają historię chromatografii gazowej i podstawowe informacje dotyczące procesu rozdzielenia chromatograficznego, wprowadzają podstawowe wielkości retencyjne, ogólnie opisują aparaturę oraz podają podstawowe informacje na temat gazów nośnych. Są tam jednak omówione również wielkości, których użyteczność w praktyce laboratoryjnej jest mała. Brak jest natomiast w odczuciu recenzenta opisu współczynnika fazowego β oraz jego relacji ze współczynnikiem podziału Nernsta oraz współczynnikiem retencji. W dalszej części opisano najistotniejsze podzespoły chroma[...]

 Strona 1