Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Nicer"

Analiza wykonania nadbudowy w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego DOI:10.15199/33.2018.10.11


  Powody podejmowania przedsięwzięć budowlanych polegających na nadbudowie wynikają z wielu przyczyn, podstawowa, to zwiększenie całkowitej powierzchni budynku, co w konsekwencji prowadzi do oszczędności powierzchni miasta. Zwykle podczas nadbudowy przeprowadza się też remont elewacji budynków często wraz z ociepleniem. Takie rozwiązanie poprawia warunki życia mieszkańców, przedłuża żywotność budynku, w znacznym stopniu ogranicza zużycie energii cieplnej, zmniejsza dalsze koszty konserwacji budynku oraz koszt uzyskania powierzchnimieszkalnej w porównaniu z obiektemnowo wznoszonym. Podczas projektowania nadbudowy należy uwzględniać stan nośności konstrukcji istniejącej orazmożliwość przeprowadzenia jej ewentualnego wzmocnienia. Konieczne jest uwzględnienie nośności nie tylko gruntu, lecz również infrastruktury znajdującej się bezpośrednio pod budynkiem oraz w sąsiedztwie, m.in. tuneli drogowych, przejść podziemnych. Podczas inwentaryzacji istniejących budynków przewidzianych do nadbudowy należy bardzo starannie prowadzić wszystkie pomiary, ponieważ błędy na tym etapie realizacji przedsięwzięcia mogą doprowadzić do wysokich, nieplanowanych pierwotnie kosztówrealizacji [5]. Zapewnienie odpowiedniej klasy odporności og[...]

 Strona 1