Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Sobczyk "

Osadzanie warstw Al2O3 metodą rozpylania ektrohydrodynamicznego

Czytaj za darmo! »

Rozpylanie elektrohydrodynamiczne (EHD - electrohydrodynamic deposition), elektrorozpylanie, jest procesem atomizacji cieczy za pomocą sił elektrycznych bez udziału innych mechanicznych źródeł energii potrzebnych do rozdrobnienia cieczy. Dysza rozpylacza elektrohydrodynamicznego wykonana najczęściej w postaci kapilary o średnicy wewnętrznej mniejszej od 1 mm, jest podłączona do zasilacza wysokiego napięcia. Na strugę cieczy wypływającej z kapilary działają zarówno siły masowe: siła bezwładności, siła grawitacji Fg, siła oporu ośrodka (gazu) Fh i siła pochodząca od pola elektrycznego, Fe, jak i naprężenia styczne i normalne oddziałujące na powierzchnię strugi: wynikające z różnicy ciśnień po obu stronach powierzchni międzyfazowej, [...]

 Strona 1