Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzta Jamróz"

KONFERENCJE Targi EuroLab 2018 DOI:


  W dniach 14-16 marca 2018 r. w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbyły się jubileuszowe, 20. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018, którym towarzyszyły 7. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2018. Wydarzenie to, o charakterze naukowo-biznesowym, organizowane jest od 20 lat przez firmę MT Targi Polska Sp. z o.o. Honorowy patronat nad Targami objęli Pan premier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Piotr Cieśliński, poseł na sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Pan dr inż. Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, Pan dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar, oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wszystkich zgromadzonych na uroczystym otwarciu przywitał Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński w liście skierowanym do Pani Urszuli Potęgi, Prezes Zarządu MT Polska Sp. z o.o. odczytanym przez Panią Ewę Tomaszewską, posłankę na Sejm RP. Słowa powitania wygłosił również Pan prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, który pogratulował Jubileuszu i wręczył Pani Urszuli Potędze przyznany przez Kapitułę Medal PAN wraz z dyplomem za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki. Kolejnym patronem honorowym witającym zgromadzonych był dr inż. M. Haliniak, który zwrócił uwagę na dbałość o jakość pomiarów informujących o stanie środowiska. Pomiary te muszą być wykonane na wiarygodnym poziomie i służyć rozwojowi kraju, a jest to możliwe dzięki rozwojowi szeroko rozumianej analityki prezentowanej na tych Targach. Z ramienia Rady Głównej Instytutów Badawczych gości powitał jej przewodniczący Pan prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski. Podał, że w Polsce jest 114 instytutów badawczych oraz 200 akredytowanych laboratoriów, w których pracuje ok. 40 tys. osób. Jednostki te są głównym odbiorcą sprzętu analitycznego i wypo[...]

 Strona 1