Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ HRYNIEWICZ"

Effect of magnetic field on the pitting corrosion of austenitic stainless steel Type AISI 304


  The aim of the paper was to investigate the effect of a magnetic fi eld intensity on the corrosion behaviour of stainless steel. The pitting corrosion variation of the Type AISI 304 stainless steel samples, as received, was studied in aqueous 3% NaCl solution in comparison with the same samples placed under the magnetic fi eld. The pitting potential change in the magnetic fi eld from 0 up to 450 mT was investigated. For the studies, well defi ned sample surface roughness was used. Therefore the roughness analysis, including the Abbot-Firestone’s curve, was studied. The interferometry, serving for roughness studies, was used also to characterize pits formed on the AISI 304 SS surface with the use of a magnetic fi eld induced by a permanent magnet under varying induction. The best corrosion resistance to pitting has been found in the magnetic fi eld of B = 250 mT. Keywords: AISI 304 SS; magnetic fi eld; pitting corrosion Wpływ pola magnetycznego na korozję wżerową stali austenitycznej AISI 304 Celem pracy było zbadanie wpływu natężenia pola magnetycznego na proces korozji wżerowej austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304. Do badań zastosowano elektrochemiczną metodę polaryzacji potencjodynamicznej. Korozja wżerowa próbek ze stali nierdzewnej AISI 304, była badana w wodnym 3% roztworze soli NaCl w statycznym polu magnetycznym o różnym natężeniu (od 0 do 450 mT). W badaniach, zdefi niowano chropowatość powierzchni próbek poddanych badaniom korozyjnym (profi le 2D, 3D, falistość powierzchni, krzywa Abbota-Firestone’a, parametry ISO 2D i 3D). Najlepszą odporność na korozję wżerową odnotowano w polu magnetycznym B = 250 mT. Słowa kluczowe: AISI 304 SS; pole magnetyczne; korozja wżerowa ochrona przed korozja 7/2011 1. Introduction It is obvious that the magnetic fi eld may affect different electrochemical processes, both cathodic and anodic [1]. Since the fi rst recorded interest [2] in the effects of magnetic fi eld on e[...]

Korozyjne zachowanie się stali AISI 304 w zróżnicowanych ośrodkach alkalicznych

Czytaj za darmo! »

Stal austenityczna AISI 304 (OH18N9, 1.4301, X5CrNi18 10) jest najpopularniejszym materiałem konstrukcyjnym, łączącym dobre właściwości antykorozyjne oraz zdolność do odkształceń plastycznych, dlatego też jest powszechnie stosowana [1÷6]. Wykazuje również dobrą spawalność. Stal ta jest szeroko rozpowszechniona w przemyśle spożywczym i chemicznym, stosowana również na części maszyn wymagających głębokiego tłoczenia. Stosuje się ją często zarówno w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego, jak i na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych. Stale nierdzewne znajdują również zastosowanie w budownictwie i architekturze. Wzrost zainteresowan[...]

 Strona 1