Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrea MARISCOTTI"

Variability of pantograph impedance curves in DC traction systems and comparison with experimental results DOI:10.12915/pe.2014.06.033

Czytaj za darmo! »

The problem of the influence of the infrastructure on the rolling stock conducted emissions is considered, to define criteria for the quantification of the observed variability. Extensive analysis is done by means of simulation models, validated by experimental results during test campaigns in Belgium, France and Italy. The peculiarity of DC systems consists of the quite low substation impedance and the resulting low voltage distortion. Streszczenie - W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania emisji przewodzonych zaburzeń pochodzących od pojazdów trakcyjnych na infrastrukturę trakcyjną w celu zdefiniowania kryteriów i oceny zmienności tych oddziaływań. Przedstawiono wyniki wielokrotnych analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem modeli symulacyjnych zweryfikowanych pomiarowo w trakcie testów we Francji, Belgii, i Włoszech. Przedstawiono specyfikę systemów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego wynikającą z niskiej impedancji podstacji trakcyjnych i stąd niskich odkształceń napięcia. (Przebiegi zmienności impedancji mierzonej na pantografie w systemach trakcji elektrycznej prądu stałego - porównanie z wynikami badań eksperymentalnych) Słowa kluczowe: impedancja mierzona na pantografie, systemy trakcji elektrycznej prądu stałego, lokomotywy zasilane z sieci DC, modelowanie, symulacja. Keywords: pantograph impedance, DC traction systems, DC locomotive, modelling, simulation doi:10.12915/pe.2014.06.33 Introduction When considering the spectrum of the line current absorbed by a locomotive (or train) to evaluate interference to signalling circuits and compliance with the limits [1], it is evident that resonances and anti-resonances of the traction line impedance represent an issue. The reason is that low impedance situations (at anti-resonances, with the lowest impedance value determined by the series resistance) may result in current amplification, while high impedance situations (at resonances, with the maximum value determ[...]

 Strona 1