Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Morka"

Ocena zawartości związków przeciwutleniających w owocach świdośliwy, aronii czarnoowocowej i czeremchy amerykańskiej DOI:10.151.99/65.2018.10.7


  Żywność pochodzenia roślinnego to bogate źródło substancji biologicznie czynnych. Liczną grupą wchodzącą w skład tych związków są substancje o działaniu przeciwutleniającym. Do przeciwutleniaczy zalicza się wszystkie rodzaje związków, które mają zdolność hamowania reakcji z tlenem bądź ozonem. Do tej grupy związków należą również substancje, które indukują enzymy o charakterze antyoksydacyjnym lub hamują te katalizujące procesy utleniania. Podkreśla się również ich zdolność do neutralizowania rodników ponadtlenkowych, hydroksylowych, nadtlenku wodoru oraz tlenu singletowego. Związki o właściwościach przeciwutleniających są reprezentowane głównie przez: polifenole (antocyjany, flawonoidy, kwasy fenolowe) oraz witaminę C [2]. Żywność bogata w związki przeciwutleniające może mieć istotny wpływ na profilaktykę wielu chorób. Badania naukowe wykazały istotną zależność pomiędzy zachorowalnością na niedokrwienną chorobę serca a spożywaniem produktów bogatych we flawonoidy. Flawonoidy hamują aktywność fosfodiesterazy oraz cyklooksygenazy i dzięki temu obniżają agregację płytek krwi, tym samym mają duże znaczenie w profilaktyce miażdżycy [4]. Owoce są bogatym źródłem substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, głównie polifenoli. Na skład ilościowy oraz jakościowy związków polifenolowych ma wpływ nie tylko gatunek, ale także odmiana, stopień dojrzałości owocu oraz warunki przechowywania po zbiorze. Spośród różnych gatunków owoców bardzo dużą koncentracją polifenoli odznaczają się owoce różnych gatunków roślin z rodziny różowatych (aronii czarnoowocowej, świdośliwy, czeremchy amerykańskiej oraz jagody kamczackiej) [2, 4]. Aronia jest krzewem pochodzącym ze wschodniej części Ameryki Północnej. Obecnie największym producentem aronii na świecie jest Polska, której produkcja stanowi ok. 90% światowych zbiorów tych owoców [15]. Roślina należy do rodziny różowatych (Rosaceae) i podrodziny jabłkowatych (Pomoideae). Obejmuje trzy gatun[...]

 Strona 1