Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Xymena Badura"

Charakter i pochodzenie substancji wpływających na proces blokady filtrów paliw zawierających estry metylowe kwasów tłuszczowych DOI:10.15199/62.2018.8.10


  Jedną z przyczyn powstawania zanieczyszczeń w oleju napędowym w postaci osadów i szlamów są procesy utleniania zachodzące w paliwie. Po wprowadzeniu do użytkowania alternatywnych paliw zawierających komponenty pochodzące z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych o zwiększonej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych.(FAME), procesy te stały się jeszcze bardziej intensywne. Produkty utleniania FAME zawarte w paliwie mogą powodować trudności z filtracją paliwa, aż do całkowitej blokady filtrów paliwowych w trakcie eksploatacji pojazdów mechanicznych. Problemem są szczególnie osady w postaci różnego typu żeli ograniczające filtrację, których powstanie jest procesem nieodwracalnym, a zablokowany żelami filtr musi zostać wymieniony. Osady żelowe powstałe w procesie utleniania mogą pochodzić ze stosowanych w paliwach biokomponentów (FAME) oraz dodatków stabilizujących procesy utleniania. Głównym zadaniem filtrów paliwowych jest zabezpieczenie gładkich powierzchni elementów pomp i wtryskiwaczy przed uszkodzeniem. Stosowane filtry mają za zadanie nie tylko eliminować z paliw cząstki stałe (zanieczyszczenia) i wodę, obecnie muszą uporać się również z problemem takich zanieczyszczeń, jak produkty degradacji paliwa, w tym zwiększonego utleniania biopaliw, które w 95% są przyczyną uszkodzenia filtrów lub ich przedwczesnej blokady. Czynniki takie jak zanieczyszczenia mechaniczne czy wydzielana pod wpływem niskiej temperatury parafina zeszły obecnie na dalszy plan1, 2). W odpowiedzi na problemy użytkowników pojazdów z blokującymi się filtrami paliw, zwłaszcza pojazdów, do których stosowane są paliwa zawierające w swym składzie FAME, wprowadzono test określający tendencję paliw do blokowania filtrów paliwowych3). Miarą tej tendencji jest bezwymiarowy wskaźnik FBT (filter blocking tendency), obliczany zgodnie z przytoczonymi w normie wzorami, zależnymi od ilości przefiltrowanego paliwa oraz od ciśnienia panującego w układzie filtracy[...]

Systemy rekomendacji do zastosowania w przemyśle chemicznym DOI:10.15199/62.2019.11.3


  Systemy rekomendacji są stosowane głównie w doborze produktów związanych ze sprzedażą lub wyborem w sieci komputerowej (muzyka, film, moda). Interesującym sposobem wykorzystania systemów rekomendacji jest system doboru optymalnych substratów do reakcji w celu uzyskania określonych związków chemicznych. Implementacja systemów rekomendacji w przemyśle chemicznym może stanowić profesjonalne narzędzie wsparcia w podejmowaniu decyzji co do kierunków optymalizacji procesów przemysłowych. Rekomendacja definiowana jest jako poparcie, pozytywna opinia, polecenie. Jest to słowo pochodzące z języka łacińskiego od słowa recommendatio. W wielu systemach implementowanych w sieciach oraz systemach komputerowych można stosować rekomendacje, aby podpowiedzieć użytkownikowi określony tok postępowania oraz stymulować go do robienia wskazanych ruchów i dokonywania konkretnych wyborów. Kolejnym celem jest analiza informacji zawartych w bazach danych i dobór odpowiedniej informacji w wybranym kontekście zastosowania. Wykorzystanie systemów rekomendacji jest bardzo zróżnicowane, dotyczy nie tylko pracy z systemami społecznościowymi, ale również aspektów naukowych, takich jak badania wyboru najlepszej ścieżki rozwiązania danego problemu1). Istotnym zastosowaniem jest również analiza danych pochodzących z procesów przemysłowych z zakresu chemii. Systemy rekomendacji w znaczący sposób mogą wspomóc regulację i sterowanie tymi procesami, zwiększając zakres automatyzacji w przemyśle. W przypadku zastosowania systemów rekomendacji w przemyśle chemicznym najbardziej interesujący jest aspekt analizy i doboru informacji z bazy danych. Zaawansowane narzędzia oparte na algorytmach rekomendacji mogą być w tym przypadku stosowane m.in. do optymalizacji parametrów procesów przemysłowych lub predykcji niepożądanych zjawisk w danym procesie. Systemy rekomendacji są zautomatyzowane i zawierają w sobie wiele procesów zarówno algorytmicznych, jak i bi[...]

 Strona 1