Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Woźniak"

Wymagania stawiane okuciom budowlanym stosowanym w drzwiach przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2018.08.13


  Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR 305/2011 [7] wyroby budowlane powinny spełniać 7 wymagań, a jednym z nich jest bezpieczeństwo pożarowe. W zależności od zamierzonego zastosowania okuć (ściśle związanego z wymaganiami podstawowymi) wyróżniamy, zgodnie z Decyzją Komisji (UE) z 18 kwietnia 2011 r. (2011/246/UE) [1] oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. [8], systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych podane w tabeli 1.doku- 1) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Inżynierii ElementówBudowlanych;w.wozniak@itb.pl DOI: 10.15199/33.2018.08.13 Wymagania stawiane okuciom budowlanym stosowanym w drzwiach przeciwpożarowych mgr inż. Wojciech Woźniak1) Tabela 1. Systemy oceny stałości właściwości użytkowych okuć budowlanych Wyrób Zamierzone zastosowanie System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych Okucia budowlane do drzwi, bram i okien przegradzanie dymu/ /ognia i na drogach ewakuacyjnych 1 wszystkie pozostałe 3 Rys. 1. Zawias sprężynowy 57 Stolarka budowlana - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) mentu normatywnego, wśród obowiązujących i aktualnych, zgodnie z którym producent powinien deklarować zgodność oraz wystawić deklarację stałości właściwości użytkowych. Zawiasy sprężynowe funkcjonujące na rynku bardzo często, niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami dokumentów normatywnych, wprowadzane są na podstawie zgodności z normą PN-EN 1935:2003+AC:2005 [3]. Norma ta jednak wyraźnie określa, że dotyczy zawiasów jednoosiowych, a nie zawiasów sprężynowych. Podobnie sytuacja ma się z normą PN-EN 1154:1999+A1:2004+AC:2010 [4] dotyczącą zamykaczy drzwiowych. Problem wp[...]

 Strona 1