Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA MUSZYŃSKA"

Porównanie wytrzymałości przekładni stożkowej i hipoidalnej przy określonych założeniach początkowych konstrukcji i obciążenia układu DOI:10.15199/148.2017.12.2


  Każda przekładnia zębata przenosząca obciążenia narażona jest na wiele uszkodzeń. Podział tych uszkodzeń związany jest z warunkami pracy przekładni, z miejscem ich występowania oraz stopniem zaawansowania [1-3. Uszkodzenia klasyfikuje się na te, które pojawiły się na skutek nieodpowiedniej nośności przekładni u podstawy zęba i na powierzchniach bocznych zęba oraz na powstające w wyniku niewłaściwych warunków smarnych. Stąd przy projektowaniu przekładni jej zdefiniowaną geometrię sprawdza się, uwzględniając warunki wytrzymałościowe przekładni na zginanie u podstawy zęba oraz na nacisk powierzchniowy na boku zęba, a także odporność na zatarcie [1-5]. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń geometrycznych i wytrzymałościowych przekładni stożkowej i przekładni hipoidalnej, których dane wejściowe dotyczące obciążenia układu i wielkości przełożenia pochodziły z przykładowej przekładni głównej samochodu dostawczego. Wielkości geometryczne obu przekładni obliczono na podstawie normy ISO 25309 [6] dla założonych danych wejściowych, które pozwoliły na dokonanie porównania przekładni. Na podstawie obliczeń zdefiniowanych w normie ISO 10300, składającej się z trzech części [7-9], określono wytrzymałość przekładni. Uzyskano najważniejsze parametry wytrzymałościowe przekładni: wytrzymałość powierzchni zęba (pitting) oraz wytrzymałość zęba na zginanie u podstawy (bending). Następnie zweryfikowano otrzymane wyniki za pomocą programu KIMoS 5 wspomagającego projektowanie przekładni stożkowych i hipoidalnych [10]. Otrzymane parametry wytrzymałościowe porównano oraz wyciągnięto wnioski. Założenia konstrukcyjne Dane wejściowe projektowanych przekładni stożkowej i hipoidalnej pochodziły z przykładowej przekładni głównej samochodu dostawczego. W tab. I przedstawiono założone i wyznaczone wartości mocy, obrotów, przełożenia i momentu obrotowego. Dane wyznaczono dla pierwszego przełożenia skrzyni biegów przy założonej maksymalnej wartości momen[...]

 Strona 1