Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kaperczak"

Pochylnia wewnątrzschodowa DOI:10.15199/33.2018.07.14

Czytaj za darmo! »

Pochylnia, obok urządzenia dźwigowego, jest jednym z dwóch najbardziej popularnych sposobów pokonywania różnicy wysokości przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wodróżnieniu od dźwigu jest praktycznie niezawodna. Ograniczenia dotyczące stosowania pochylni wynikają z: braku przestrzeni, która mogłaby być przeznaczona na pochylnię; niedostępności miejsca ze względu na podziemną infrastrukturę techniczną, która utrudnia posadowienie, oraz sprzeciwu projektanta i zarządzającego (potrzeby utrzymania miejscowego ładu architektonicznego i estetyki przestrzeni, którą zaburzają długie biegi i spoczniki pochylni). Pochylnia wewnątrzschodowa [1, 3, 7, 8] to szczegó[...]

 Strona 1