Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Klecha"

Weryfikacja obliczeń numerycznych czteroprzęsłowego ciągłego wiaduktu kablobetonowego metodą analityczną DOI:10.15199/33.2016.05.62


  W artykule poddano analizie obliczeniowej czteroprzęsłowy wiadukt kablobetonowy zaprojektowany w schemacie statycznym belki ciągłej, zrealizowany przed kilku laty nad autostradą A1. Porównano wyniki obwiedni naprężeń normalnych w przekroju betonowym dźwigara, zarówno rozciągających, jak i ściskających, uzyskanych za pomocą obliczeń analitycznych oraz numerycznych. Do obliczeń komputerowych wykorzystano dwa modele: belkowy oraz powłokowy, oba stworzone w programie SOFiSTiK. Porównując wyniki omawianych metod, uzyskano dużą zgodność. Wykazano, że prosty model belkowy w niedostatecznie dokładny sposób oblicza obwiednię naprężeń normalnych w betonie dźwigara. Dodatkowo wyznaczono wartości momentów wzbudzonych (od sprężenia) w konstrukcji przy użyciu dwóch metod: numerycznej i klasycznej metody sił. Wyniki momentów wzbudzonych uzyskane obiema metodami były niemal identyczne. Wprojektowaniu obiektów mostowych powszechnie używa się programów komputerowych wykorzystujących Metodę Elementów Skończonych (MES), która niemal wyparła stosowane niegdyś analityczne metody projektowania. MES wymaga od projektanta nie tylko umiejętności technicznych, ale także doświadczenia i wiedzy inżynierskiej, aby właściwie interpretować wyniki obliczeń numerycznych. Niedostateczne doświadczenie oraz[...]

 Strona 1