Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Loren"

Analiza połączenia stali z betonem w strefie przejściowej dźwigara zespolonego stalowo-betonowego DOI:10.15199/33.2016.05.46


  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące nierównomiernego rozdziału sił w połączeniach długich, wpływające na kształtowanie połączenia elementu ze stali konstrukcyjnej z konstrukcją betonową w tak zwanej strefie przejściowej belki zespolonej. Zaproponowano model mechaniczny umożliwiający przeprowadzenie analiz parametrycznych oraz zidentyfikowano główne czynnikimające ilościowy i jakościowy wpływ na redystrybucję sił w połączeniu. Słowa kluczowe: połączenia długie, konstrukcje zespolone.Zewzględu na aspekt ekonomiczny, poszukiwane są nowe rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające m.in. skrócenie czasu wznoszenia budowli oraz zwiększenie efektywnościwykorzystania jej nośności. Możliwe jest to dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów oraz optymalizacji przekroju poprzecznego i podłużnego, dlatego coraz częściej w praktyce inżynierskiej stosowane są konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Kształtowanie przekroju poprzecznego konstrukcji zespolonych jest szeroko opisane w literaturze i dopracowane podwzględemwytrzymałościowymoraz technologicznym. Obecnie m.in. w Politechnice Wrocławskiej oraz w Uniwersytetach wMonachiumTUMi wAachen RWTH trwają prace nad optymalizacją podłużną opracowanego systemu. Efektem ma być możliwość zróżnicowania nośności na długości dźwigara. [...]

 Strona 1