Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Skwarek"

Stalowa wieża kratowa z turbiną wiatrową o pionowej osi obrotu DOI:10.15199/33.2016.05.08


  W artykule opisano konstrukcję zaprojektowanej i zrealizowanej wieży kratowej, o wysokości około pięćdziesięciumetrów, stanowiącej konstrukcję wsporczą turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu. Inwestycję tę zrealizowano w założeniu budowy prototypu samowystarczalnego energetycznie obiektu, np. służącego do celów telekomunikacyjnych. Omówiono ogólnie specyfikę wieży oraz podstawowe zagadnienia związane z obliczaniemi projektowaniemkonstrukcji, którawniedalekiej przyszłości poddana będzie badaniom. Słowa kluczowe: kratowewieże telekomunikacyjne, turbinywiatrowe z pionową osią obrotu.Rozpowszechnienie stosowania odnawialnych źródeł energii stało się podstawą projektu, którego założeniem jest opracowanie prototypu, jego badania, a w efekcie wdrożenie do realizacji samowystarczalnych energetycznie obiektów wieżowych, przede wszystkim do zastosowaniawtelekomunikacji bezprzewodowej lub sieciach monitoringu. Wstępne analizy wykazały, że do zapewnienia zakładanej funkcjonalności obiektu, a w związku z tym pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w całości ze źródła odnawialnego, niezbędny jest generator o mocy nominalnej 25 - 30 kW, uzupełniony zestawem baterii. Wymagane jest przy tym, aby turbina wiatrowa pracowała przy możliwie najmniejszej prędkości wiatru, uzyskując przy tym pewną moc minimalną, niezbędną do funkcjonowania urządzeń, jakie zainstalowane mogą być w ramach obiektu. Założenie takie jest jednocześnie podstawową zaletą t[...]

Dachowe płyty żużlobetonowe w obiektach elektrowni węglowych DOI:10.15199/33.2016.05.35


  Żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe przez wiele lat wykorzystywane były w konstrukcjach dużych dachów obiektów energetycznych. W artykule przedstawiono wybrane obiekty wzniesione w latach 1920 - 1965, z opisem stanu technicznego oraz zrealizowanych prac remontowych i modernizacyjnych. Słowa kluczowe: żużlobeton, płyty dachowe, nośność, trwałość, remont.Gwałtowny rozwój energetyki bazującej na spalaniu węgla spowodował konieczność wznoszenia obiektów o coraz większych rozpiętościach. Dotyczyło to zwłaszcza budynkówmaszynowni i kotłowni, gdzie elementy konstrukcyjne musiały być niepalne, odporne na wysoką temperaturę i trwałe. Dodatkowo pożądaną cechą był mały ciężar poszycia. Wymagania te spełniały płyty wykonane ze zbrojonego żużlobetonu. W śląskich elektrowniach węglowych stosowano je zarówno w obiektach wzniesionych przed 1945 r., jak i po zakończeniu II wojny światowej. Część z tych obiektów nadal jest użytkowana. Płyty są w różnym stanie technicznym, stąd budzą obawy użytkowników dotyczące ich rzeczywistej nośności i trwałości. Przypadki zastosowania płyt żużlobetonowych W zależności od okresu i miejsca ich wytwarzania żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe miały rozpiętość 2,0 ÷ 3,0 m, szerokość 0,50 m (czasami 0,60 m i 0,30 m) i grubość 0,08 lub 0,10 m. Przykładem jest przedstawiona na rysunku płyta wykonana zgodnie z [4], w wersji 250 (o rozpiętości 2,50 m). Zgodnie z [4] płyty powinny być wykonane z żużlobetonu marki 90 lub wyższej (co odpowiada wytrzymałości gwarantowanej 90 kG[...]

 Strona 1