Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Tomaszewska"

Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM DOI:10.15199/33.2018.05.28


  Sektor budowlany jest jednym z największych konsumentów surowców naturalnych, zużywającym ponad 30% zasobów światowych i odpowiedzialnym za wytwarzanie prawie 1/3 wszystkich odpadów w Europie. Świadomość konsekwencji wynikających z nadmiernej eksploatacji surowców naturalnych generuje potrzebę poszukiwania skutecznych narzędzi, umożliwiających racjonalne gospodarowanie zasobami, zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Jednym z takich rozwiązań jest analiza cyklu życia (Life Cycle Assessment) – LCA), stosowana w budownictwie od lat 90. XX w. do wyznaczania obciążeń środowiskowych, generowanych podczas wytwarzania wyrobów budowlanych, wznoszenia budynków, a nawet zespołów obiektów infrastrukturalnych.[...]

 Strona 1