Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Klemczak"

O projektowaniu betonowych konstrukcji masywnych na wczesne wpływy termiczno-skurczowe DOI:10.15199/33.2016.05.42


  W artykule opisano zagadnienia związane z wczesnymi wpływami termiczno-skurczowymi w betonowych konstrukcjach masywnych. Przedstawiono aspekty technologiczno- -materiałowe i konstrukcyjne projektowania tego typu obiektów. Zacytowano również dostępne wytyczne i normy, które mogą być wykorzystane w projektowaniu konstrukcji masywnych. Słowa kluczowe: betonowe konstrukcje masywne, temperatura twardnienia, skurcz, projektowanie.Konstrukcje masywne definiowane są w sposób bardzo ogólny, jako dowolna objętość betonu o wymiarach tak dużych, że konieczne jest podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka zarysowania mogącego powstać na skutek zmian objętościowych wynikających z generowanego ciepła hydratacji [1]. Konstrukcje takie pojawiają się w budownictwie często i są to nie tylko wielkie budowle wodne (jazy, zapory), masywne płyty fundamentowe, ale także przęsła i podpory mostów, zbiorniki na ciecze imateriały sypkie, ścianywelektrowniach jądrowych, podpory budynków wysokich i itp.Wkonstrukcjach tych w pierwszymokresie dojrzewania betonu (50÷100 h) powstają pola temperatury i wilgotności, wywołane ciepłem hydratacji cementu oraz skurczem autogenicznym w betonie, a także wymianą ciepła i wilgoci pomiędzy konstrukcją a otoczeniem, zwłaszcza po rozdeskowaniu konstrukcji. Powstające w tym okresie naprężenia termiczno- skurczowe, wywołane nierównomiernymi zmianami objętości betonu, osiągają dużewartości, częstowiększe od aktualnejwytrzymałości na rozciąganie młodego betonu i są przyczyną powstawania zarysowań, będących powodemobniżeniawartości użytkowych konstrukcji, zwłaszcza ich trwałości i sztywności. Zarysowania o genezie termiczno-skurczowej W elementach masywnych, np. płytach fundamentowych o znacznej grubości, dominującą rolę odgrywają naprężenia własne wywołane nierównomiernym[...]

 Strona 1