Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Karyś"

Naprawa konstrukcji drewnianych uszkodzonych korozyjnie

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje drewniane projektuje się wg PN-B-03150:2000, która określa m.in. wilgotność materiałów drzewnych oraz przywołuje inne normy dotyczące m.in. klasyfikacji agresywności środowiska (klasy zagrożenia). Przy sporządzaniu ekspertyz uwzględnia się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690), które w § 322 mówi: 1. Rozwiązania materiałowo-konst[...]

Sprawozdanie z IX Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

Czytaj za darmo! »

IX Sympozjum nt. "Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem" odbyło się w dniach 18-20 października 2007 roku w Zakopanem. Uczestniczyło w nim 110 osób, w tym 80 osób stanowili członkowie stowarzyszenia. Współorganizatorami sympozjum byli: Komitet Technologii Drewna PAN, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Instytut Technologii Drewna z Poznania [...]

Nagroda Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Czytaj za darmo! »

W roku 2008 nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w dziedzinie trwałości i ochrony budowli uzyskał prof. dr hab. inż. Józef Kubicki. Oto działalność profesora w tej dziedzinie. Po studiach chemicznych i rocznej pracy w Biurze Projektów "Biprochem" we Wrocławiu został przyjęty na asystenturę w Katedrze Technologii Nieorganicznej Politechniki Wrocławskiej. Tu podjął badania nad termofosfatami, tj. nawozami fosforowymi otrzymywanymi przez spiekanie lub stapianie surowców fosforowych (apatyty, fosforyty) z różnymi solami lub minerałami, w celu przeprowadzenia fosforu w formę przyswajalną przez rośliny. Poszukiwanie przez Niego nowej tematyki badawczej zbiegło się z wyłaniającymi się potrzebami powstającego na Dolnym Śląsku przemysłu miedziowego. W związku z t[...]

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2008 pt. "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"

Czytaj za darmo! »

Konferencja odbyła się w dniach 28-31 maja 2008 r., tradycyjnie w Zakopanem. Organizatorem, podobnie jak przez ostatnie 44 lata, był Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB, a współorganizatorami byli: Komitet Technologii Drewna PAN, Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Instytut Techniki Budowlanej, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Sekcja Korozji. Konferencji patronował prof. dr hab. Tadeusz Broniewski. Komitetowi naukowemu przewodniczyła profesor Maria Fiertak z Politechniki Krakowskiej a komitetowi organizacyjnemu - dr inż. Jerzy Karyś z Politechniki Wrocławskiej. W konferencji wzięło udział około 140 osób z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Niemiec. Uczestnicy konferencji repr[...]

 Strona 1  Następna strona »