Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Anna Prusiel"

Analiza naprężeń termicznych w żelbetowych ścianach silosów na zboże DOI:10.15199/33.2015.09.17


  W artykule przedstawionowyniki analizy naprężeń w żelbetowych ścianach cylindrycznych silosów na zboże wywołanych dobowym spadkiem temperatury otoczenia w okresie zimowym. Sformułowano model obliczeniowy silosu wolno stojącego (wujęciuMES) przy założeniuwspółpracy konstrukcji ściany i ośrodka ziarnistego.Komorę silosu obciążono symetrycznym parciem ośrodka sypkiego (typu pszenica) i nieliniowym rozkładem spadku temperatury na powierzchni komory i grubości ściany, wyznaczonymmetodą różnic skończonych (MRS).Na podstawie analizy numerycznej (MES) naprężeń termicznych w żelbetowej ścianie silosu określono niekorzystne efekty sprzężenia obciążenia statycznego i termicznego w silosach na zboże. Słowa kluczowe: silos, naprężenia termiczne, żelbetowa ściana.Wżelbetowych silosach na zboże, w fazie składowania pod wpływem dobowych spadków temperatury otoczenia, występują dodatkowe naprężenia termiczne w ścianie komory [1, 2]. Powodują one rozciąganie żelbetowej ściany połączone ze zginaniem. Badania przeprowadzone przez zespół badawczy Politechniki Białostockiej na eksploatowanej baterii silosów na zboże w PZZ w Białymstoku wykazały przyrost rozciągających naprężeń termicznych w zbrojeniu wynoszący ok. kilkunastu MPa, w strefie silnej insolacji [2]. Rozciągające naprężenia termiczne w ścianie silosu są wynikieminterakcji ściany powłoki i ośrodka sypkiego.Wkomorzewypełnionej zbożem, spadek temperatury otoczenia powoduje skrócenie obwodu powłoki, które ograniczone jest podatnością składowanego materiału ziarnisteg[...]

Wyznaczanie parametrów kanału przepływu w silosach przy niecentrycznym opróżnianiu DOI:10.15199/33.2016.05.51


  Podczas opróżniania silosów występują dwa podstawowe rodzaje przepływu ośrodka sypkiego: masowy i rdzeniowy [5]. Przepływ masowy jest korzystny ze względów eksploatacyjnych (brak martwych stref), jednak wiąże się z dużymi kosztami budowy silosu. Podczas przepływu rdzeniowego, który dzieli się na kanałowy i mieszany, gdy mimośród opróżniania e0 przekracza wartość krytyczną e0, cr = 0,25dc (dc - średnica wewnętrzna silosu), obciążenia w silosie rozkładają się niesymetrycznie [1, 3]. Jest to przypadek dużegomimośrodu, dla którego Eurokod [5] podaje dokładną procedurę wyznaczania parcia na ścianę, przy czym istotne jest, do jakiej klasy oceny oddziaływań zalicza się silos. Jeśli silos opróżnia się na dużym mimośrodzie i masa składowanego materiału jestwiększa niż 1000 t, to należy go zakwalifikować do klasyAAC3. Klasy oceny oddziaływań uwzględniają stopień niepewności w stosunku do dokładnego określenia wartości obciążeń.WPolskiejNormie dotyczącej żelbetowych silosów [4] nie było takiej klasyfikacji, a zakres normy był ograniczony do projektowania silosów opróżnianych na małym mimośrodzie (e0 ≤ 0,25dc). Rozkład parcia materiału sypkiego w komorze silosu klasy AAC3 przy opróżnianiu na dużym mimośrodzie Wsilosach opróżnianych na dużym mimośrodz[...]

 Strona 1