Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia WNUCZKO"

System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego DOI:10.15199/48.2018.11.18

Czytaj za darmo! »

Właściwe oświetlenie stanowiska pracy jest ważne z punktu widzenia komfortu pracy oraz jej efektywności. Dlatego stosowne wymagania dotyczące oświetlenia takiego stanowiska są sformułowane w aktach prawnych oraz w normach [1]. Jednak cytowane dokumenty nie zawierają szczegółów rozwiązań technicznych, które zapewniają uzyskanie pożądanych wartości parametrów charakteryzujących oświetlenie stanowiska pracy. Od kilku lat coraz powszechniej stosowane są w technice oświetleniowej źródła światła LED [2, 3, 4, 5]. Charakteryzują się one wysoką sprawnością konwersji energii elektrycznej na światło, a jednocześnie umożliwiają bardzo łatwą regulację emitowanego strumienia świetlnego przez regulację prądu przewodzenia diod LED [2]. Przy oświetleniu stanowiska pracy istotne znaczenie ma wartość natężenia oświetlenia pochodzącego ze źródeł zewnętrznych, np. od oświetlenia głównego pomieszczenia lub od światła słonecznego. W takiej sytuacji, zapewnienie pożądanej wartości natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej jest możliwe przy niższej wartości natężenia oświetlenia ze źródła oświetlenia miejscowego. Ograniczenie wartości tego parametru pozwala na zmniejszenie wartości prądu zasilania diody LED i oszczędność energii elektrycznej. W pracy przedstawiono system wbudowany umożliwiający automatyczną regulację natężenia oświetlenia stanowiska biurowego wyposażonego w źródło światła LED. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska biurowego, strukturę opracowanego systemu wbudowanego wraz z systemem zasilania źródła światła LED oraz wyniki testów ilustrujących praktyczną przydatność opracowanego systemu oświetleniowego. Wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska biurowego Przeprowadzenie oceny oświetlenia na stanowisku pracy wymaga znajomości oraz uwzględnienia parametrów i kryteriów określonych w normie PN-EN 12464-1:2012. Pole zadania jest określone w tej normie jako część pola w miejscu p[...]

 Strona 1