Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mudroň L. Štěpán M.J."

Oświetlenie katedry św. Wita w czeskiej Pradze DOI:10.15199/74.2015.10.3


  Katedra jest miejscem kultu religijnego, schronieniem wspólnoty. Jest świadectwem wielowiekowych twórczych sił człowieka, dlatego do wprowadzania zmian w katedrze należy podchodzić ze znajomością powiązań historycznych i religijnych, z pokorą dla tej pracy. Konieczne jest nawiązanie do zasad przodków, aby nowe działania nie naruszyły symbolicznych elementów świata gotyku i jego duchowości. Rys. 1. Widok z dołu jednej z lamp oświetlających katedrę Rys. 2. Świecznik konstrukcji Kamila Hilberta (początek XX w.) Światło ma wielkie znaczenie dla architektury sakralnej, a jeszcze ważniejsze jest oświetlenie w katedrach gotyckich. Konstrukcje nośne - wspierające i podtrzymujące budowlę - umożliwiały budowę dużych otworów okiennych wypełnianych witrażami, które są istotne dla napełniania budynku światłem naturalnym. Podkreśla to znaczenie przestrzeni sakralnej, z której wychodzi światło. Kolory witraży również nie są przypadkowe. Najczęściej używany był kolor rubinowy i błękit szafirowy. Oba nawiązują do kolorów kamieni szlachetnych, które w przekonaniu średniowiecznym wydzielały światło od wewnątrz. Witraże stały się kolorowym medium gotyckiej przestrzeni. Ich barwa zmienia się dynamicznie, a tym samym zmienia wygląd wnętrza budowli. Światło przenika do katedry zazwyczaj z dwóch głównych źródeł - od okien trzech arkad (triforium) oraz miesza się ze światłem z lekkich okien bocznych naw i kaplic. Optycznie przezroczyste okna o zaokrąglonych kształtach, znacznie przyczyniają się do konsolidacji obszaru. Granice pomiędzy różnymi częściami przestrzeni stanowią bogato profilowane filary oraz łuki między sklepieniami. Nawy boczne i triforium tworzą rodzaj ciemnego tła, na którym wyróżniają się wyraźnie zaokrąglone filary nawy głównej. W jednym obszarze tworzą się dwie odrębne warstwy światła przestrzennego - dolna część triforium jest raczej ciemna, górna natomiast jest naświetlona kolorowymi światłami okien witrażowych, p[...]

 Strona 1