Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"K.W."

Renowacja obiektów z Remmersem

Czytaj za darmo! »

18 czerwca br. odbyło się w Muzeum Etnograficznym w Warszawie seminarium, zorganizowane przez firmę Remmers, poświęcone technologii odtworzenia cementu romańskiego oraz prezentacji najnowszych produktów firmy Remmers, wprowadzanych na polski rynek. Gości przywitał i zapoznał z tematyką seminarium Dyrektor Generalny firmy Remmers Polska Sp. z o.o. Maciej Szkudlarek, a następnie wygłoszone zostały trzy referaty: "Przywrócenie cementu romańskiego w praktyce konserwatorskiej"; "Cement romański w konserwacji elewacji z przełomu XIX i XX wieku" oraz "Nowe produkty do konserwacji drewna imateriałówmineralnych z katalogu Remmers". Cement romański odkryty na nowo O właściwościach i zastosowaniu cementu romańskiego poinformował uczestników seminarium dr George Hilbert - szef [...]

Doświadczenia fizykochemiczne - prezentacja nowego podręcznika

Czytaj za darmo! »

Andrzej Olszowski: Doświadczenia fizykochemiczne. Wydanie II, poprawione. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010 Autor tak pisze o swojej książce: Chemia fizyczna jest nauką doświadczalną. Mimo że pojawiła się tendencja do utożsamiania chemii fizycznej z chemią teoretyczną, należy pamiętać, że u źródeł tej dziedziny wiedzy leży zawsze eksperyment. Dlatego w nauczaniu chemii fizycznej ćwiczenia laboratoryjne odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę. Podręcznik je[...]

WYDAWNICTWA DOI:


  Podstawy fizyki atomu Zofia Leś: Podstawy fizyki atomu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015. W Przedmowie Autorka pisze: (...) Książka (...) zawiera możliwie kompletny opis najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki atomowej, łącznie z głównymi wiadomościami z mechaniki kwantowej, bez wdawania się w szczegóły zarówno w zakresie problemów teoretycznych, jak i doświadczalnych. (...) Poszczególne partie materiału prezentowane są, o ile to jest możliwe, w ujęciu historycznym (...). Autorka w poszczególnych rozdziałach omawia następującą tematykę: Wiadomości wstępne - przedmiot fizyki atomu, widma atomowe, widma[...]

Konferencja naukowo-techniczna "Nowoczesne trendy i technologie rozwoju systemów kablowych WN" DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 3-4 września 2015 r. w Starych Jabłonkach w Hotelu Anders odbyła się konferencja poświęcona liniom i systemom kablowym WN . Organizatorami spotkania były firmy: ZU H Instalatorstwo i A rtykuły Elektryczne Wiśniewski z N idzicy, PRONA D z O lsztyna oraz Pfisterer z O żarowa Mazowieckiego. Patronat techniczny sprawowały: Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronem medialnym [...]

CO PISZĄ INNI Poradnik inżyniera elektryka DOI:

Czytaj za darmo! »

Poradnik inżyniera elektryka Poradnik inżyniera elektryka. Według norm międzynarodowych IEC (praca zbiorowa). Schneider Electric, Valence, edycja 2015 PL. W informacji Zespołu redakcyjnego czytamy: Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla inżynierów elektryków, którzy projektują, dobierają wyposażenie elektryczne, jak również nadzorują jego prace oraz konserwację w zgodności ze Standardami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Myślą przewodnią tego opracowania był wybór takich rozwiązań technicznych, które gwarantują pełne zastosowanie obecnie obowiązujących norm bezpieczeństwa. Celem niniejszego poradnika jest zapewnienie jasnego, praktycznego i pełnego badania instalacji elektrycznej krok po kroku, zgodnie z normą IEC 60364 i inn[...]

Rozstrzygnięcie XLII Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego za najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach-organach SEP za rok 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. dr inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. Aleksandra Rakowska oraz dr hab. inż. Marcin Hołub - rozpatrzyło 24 wnioski zgłoszone przez sześć redakcji [...]

 Strona 1