Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Žák P."

Koncepcja oświetlenia publicznego miast i wsi w Czechach DOI:10.15199/74.2015.10.10


  Artykuł jest poświęcony projektowi pilotażowemu modernizacji oświetlenia publicznego (VO - veřejné osvětlení) miast i wsi w C zechach. W latach 2013-2014 przeprowadzono wstępną kontrolę pilotażową oświetlenia w 35 miastach i gminach, obejmującą łącznie 8000 punktów świetlnych. Zadaniem projektu było sprawdzenie: elementów oświetleniowych, ich rodzajów i stanu fizycznego, sposobów zasilania i sterowania oraz aktualnego zużycia energii w oświetleniu publicznym. Następnym etapem był projekt pilotażowy, w którym w 25 wybranych gminach zaprojektowano i wdrożono pierwszy etap modernizacji oświetlenia publicznego. Modernizacja miała na celu usunięcie najpoważniejszych braków, wprowadzenia lamp zamiennych oraz naprawę miejsc podłączeń. Głównymi punktami tego projektu było: - zapewnienie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego urządzeń oświetleniowych, - zwiększenie bezpieczeństwa dostawy energii elektrycznej, - poprawa komfortu wizualnego, - poprawa wyglądu układów oświetlenia publicznego, - zmniejszenie destr[...]

 Strona 1