Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Merkisz"

Kierunki rozwoju napędów środków transportu z uwzględnieniem ich elektryfikacji DOI:10.15199/74.2015.7.3


  Obecnie motoryzacja traktowana jest jako globalne zagrożenie dla środowiska. Na przestrzeni minionych lat w poszczególnych państwach istniały różne systemy badań i kontroli emisji spalin z silników samochodowych, jednak od pewnego czasu następuje w tym zakresie daleko posunięta unifikacja [1-3]. Dynamiczny rozwój transportu w ostatnich dekadach jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego świata i jednocześnie znacznym źródłem uciążliwości i problemów z nim związanych, istotnych szczególnie w skali lokalnej, zwłaszcza w dużych aglomeracjach. Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowisko naturalne, jak i społeczeństwo, któremu powszechny rozwój tego sektora umożliwił swego czasu przekroczenie istotnej bariery rozwoju cywilizacyjnego, przy czym efekty różnią się w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego, stopnia zaawansowania i wykorzystania różnych sektorów transportu, położenia geograficznego (w tym klimatu), a także wrażliwości elementów środowiska. Niezwykle istotne w obliczu współczesnych zagrożeń ze strony transportu jest zapobieganie ich występowaniu, a gdy nie jest to możliwe - ograniczanie ich oddziaływania na środowisko oraz skali negatywnych skutków. Odpowiednie działania powinny być prowadzone na szczeblach administracji rządowej, samorządowej, jak również w sektorze prywatnym. Niezbędne jest wprowadzanie właściwych regulacji prawnych i administracyjnych, zapewnianie odpowiednich środków finansowych do rozwoju nowych technologii, planowanie przestrzenne, racjonalne projektowanie i utrzymywanie infrastruktury, a także edukacja społeczeństwa i racjonalizacja zadań transportu. Rosnąca liczba pojazdów na świecie oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodują wzrost wymagań w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych składników spalin. Także obecny stopień zaawansowania techniki i technologii we wszystkich dziedzinach przemysłu, w tym również we wszelkich rodzajach transportu, powoduje zwiększen[...]

 Strona 1