Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Niewiarowski"

Dydaktyczne stanowisko laboratoryjne do badania cyfrowego zabezpieczenia silnika asynchronicznego średniego napięcia DOI:10.15199/74.2015.4.10


  Awaryjność silników elektrycznych średniego napięcia w latach 70. i 80. ub.w. wynosiła od 20 do 30 awarii rocznie na 100 eksploatowanych silników. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wskaźnik ten zmniejszył się kilkanaście razy. Nastąpiło to głównie dzięki znaczącej poprawie jakości wykonania stojanów oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod monitoringu i diagnostyki silników. Awaria silników elektrycznych średnich napięć zwykle przerywa lub znacznie zakłóca proces technologiczny zakładu przemysłowego lub elektrowni. Koszty strat technologicznych wynikające z niemożności prac tychże urządzeń mogą kilkukrotnie przekraczać koszty remontu silnika lub nawet koszty jego wymiany. Zabezpieczenia silników elektrycznych średniego napięcia powinny sprostać stawianym im wymaganiom. Do wymagań tych zaliczamy: niezawodność i selektywność działania, odpowiednio wysoką czułość urządzeń zabezpieczeniowych, a także szybki czas działania. Podczas zakłóceń, urządzenia EAZ powinny zawsze szybko wyłączać silnik. Z kolei nie powinny wyłączać silników w przypadkach nienormalnych warunków pracy oraz podczas przejściowych stanów pracy silnika, niepowodujących poważnego zagrożenia. Dzięki temu unika się zbędnych przerw w procesie technologicznym. Specjalnie wysokie wymagania muszą spełniać silniki potrzeb własnych elektrowni, gdyż zbędne wyłączenie z pracy tych silników może spowodować poważne zakłócenia w pracy systemu [1, 2]. W artykule przedstawiono rodzaje zakłóceń występujących w silnikach elektrycznych oraz projekt dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego do badania cyfrowego zabezpieczenia silnika asynchronicznego SN . Stanowisko laboratoryjne zbudowano na podstawie przeznaczonego do zabezpieczania silników SN sterownika polowego MegaMUZ 2-SR firmy JM-TRONIK . Klasyfikacja i rodzaje zakłóceń występujących podczas pracy silników elektrycznych Zakłócenia w pracy silników elektrycznych można podzielić na dwie grupy, tj. zakłócenia wewnętrzne (us[...]

 Strona 1