Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Knyps"

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej DOI:10.15199/74.2015.1.2


  W ostatnich latach (szczególnie w górnictwie) dąży się do coraz większego zagospodarowania gazu kopalnianego (metanu). Wykorzystuje się go m.in. w tłokowych silnikach gazowych napędzających generatory synchroniczne pracujące w układach wysokosprawnej kogeneracji (skojarzona produkcja energii elektrycznej/ciepła) czy trigeneracji (skojarzona produkcja energii elektrycznej/ciepła/chłodu). Pozwala to na ograniczenie emisji szkodliwego metanu do atmosfery jak i znacznie obniża koszty zakupu energii czynnej od zakładów energetycznych lub na rynku energii. Instalując układy z generatorami synchronicznymi często pomija się fakt, że generatory mogą być wykorzystywane do nadążnej kompensacji mocy biernej, ograniczając w ten sposób ich pełne wykorzystanie. W roku 2013 firma J.J.A. Progress zrealizowała pierwszy w polskim górnictwie nadążny układ kompensacji mocy biernej, w którym steruje się produkcją mocy biernej produkowanej przez generatory synchroniczne. Niniejszy artykuł dotyczy możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej. Wpływ podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną Podłączenie generatora synchronicznego do sieci elektroenergetycznej zakładu przemysłowego z jednej strony przynosi korzyści w postaci znacznego obniżenia opłat za energię czynną, jednak z drugiej strony może powodować wzrost kosztów za energię bierną indukcyjną w przypadku braku lub małej produkcji energii biernej. Poniżej rozważono trzy przypadki pracy układu elektroenergetycznego. Założono, że sieć elektroenergetyczna obciążona jest mocą czynną 5,0 MW oraz mocą bierną indukcyjną 4,0 Mvar. Przy takim założeniu współczynnik mocy tgφ wynosi 0,8. Przypadek 1 - w sieci elektroenergetycznej nie zainstalowano generatora synchronicznego (rys. 1a). Przypadek 2 w sieci elektroenergetycznej zainstalowano generator synchroniczny 2,5 MW, pracujący ze współczynnikiem moc cosφ = 1 [...]

 Strona 1